อรรถพล ประภาสโนบล

อรรถพล ประภาสโนบล

ครูสังคมเจนใหม่ หนึ่งในสมาชิก ‘กลุ่มพลเรียน’ ที่อยากสอนให้เด็กๆ กล้าตั้งคำถาม และมองเห็นว่า การคิดต่างไม่ใช่เรื่องผิด