Social Issues


ข่าวหรือความเคลื่อนไหวในสังคมประเด็นการศึกษาและการเรียนรู้

เพราะเด็กเป็นเจ้าของร่างกายตัวเอง คุยเรื่องเส้นแบ่งความเอ็นดูกับการล่วงละเมิดทางเพศเด็ก กับเพจ ‘นักสังคมสงเคราะห์เล่าเรื่อง’

เพราะเด็กเป็นเจ้าของร่างกายตัวเอง คุยเรื่องเส้นแบ่งความเอ็นดูกับการล่วงละเมิดทางเพศเด็ก กับเพจ ‘นักสังคมสงเคราะห์เล่าเรื่อง’

‘ความไม่แน่นอน คือ สิ่งที่พวกเรากำลังเผชิญ’ เสียงจากนักเรียนม.6 ต่อสถานการณ์โควิด-19 และอนาคตที่ยังมองไม่เห็นทาง

‘ความไม่แน่นอน คือ สิ่งที่พวกเรากำลังเผชิญ’ เสียงจากนักเรียนม.6 ต่อสถานการณ์โควิด-19 และอนาคตที่ยังมองไม่เห็นทาง

“เด็กไทยวันนี้เข้าใจ ‘สิทธิ’ ดีที่สุดและสอนผู้ใหญ่ด้วยว่าสิทธิคืออะไร” คุยเรื่องการลงโทษและละเมิดสิทธิเด็กกับเพจ ‘นักสังคมสงเคราะห์เล่าเรื่อง

“เด็กไทยวันนี้เข้าใจ ‘สิทธิ’ ดีที่สุดและสอนผู้ใหญ่ด้วยว่าสิทธิคืออะไร” คุยเรื่องการลงโทษและละเมิดสิทธิเด็กกับเพจ ‘นักสังคมสงเคราะห์เล่าเรื่อง

65 ปี คำขวัญวันเด็ก คำท่องจำที่สะท้อนความคาดหวังต่อเด็กจากรัฐ แต่ไม่เคยสะท้อนเสียงของเด็กเลยสักครั้ง

65 ปี คำขวัญวันเด็ก คำท่องจำที่สะท้อนความคาดหวังต่อเด็กจากรัฐ แต่ไม่เคยสะท้อนเสียงของเด็กเลยสักครั้ง

“การศึกษาที่ทำให้ความฝันของเด็กคนหนึ่งต้องถูกดัดแปลง” อรรถพล ประภาสโนบล ประเด็นรัฐสวัสดิการกับการศึกษา

“การศึกษาที่ทำให้ความฝันของเด็กคนหนึ่งต้องถูกดัดแปลง” อรรถพล ประภาสโนบล ประเด็นรัฐสวัสดิการกับการศึกษา