GRIT การอดทนเพื่อสู้สิ่งยาก ถึงยากก็อยากจะสู้!

GRIT คือความเพียรพยายาม ไม่ใช่แค่ความอดทนในระยะสั้น แต่คือการไม่ยอมแพ้เพื่อทำตามเป้าหมายที่วางไว้ด้วยความหลงใหล ชวนอ่านการ์ตูน ‘พ่อเจ้าโบโบ้’ เริ่มต้นจากการรักในหมาพันธุ์ทาง นำไปสู่การลงมือทำที่เปี่ยมด้วยความเชื่อ ยืนกรานลงมือทำอย่างไม่ลดละ เพราะไม่อยากเห็นเจ้าหมาถูกทอดทิ้งอีกต่อไป

สร้างวงจรการเรียนรู้ไม่รู้จบ จากการเรียนรู้ผ่านประสบการณ์จริง

การจะเข้าถึงความรู้อย่างแท้จริง ครูต้องเปิดโอกาสให้ผู้เรียนเข้าไปมีประสบการณ์โดยตรง มุ่งเน้นการเรียนรู้ที่เด็กได้คิดเองทำเอง และสามารถนำสิ่งที่เรียนรู้ไปใช้กับชีวิตและการทำงานจริง ซึ่งครูสามารถสร้างการเรียนรู้แบบนี้ได้ผ่าน ‘ทฤษฎีการเรียนรู้จากประสบการณ์’ หรือ Experiential Learning Theory (ELT)

ไม่หนี ไม่สู้ สมองถูกแช่แข็ง จากความเครียดท่วมท้นในสมองเด็ก

ภาวะถูกแช่แข็ง (Freeze) มักเกิดกับเด็กได้ง่ายกว่าผู้ใหญ่ เพราะเด็กไม่รู้ว่าจะสู้อย่างไร หนีไปไหน ไม่สามารถยินดียินร้ายหรือเข้าอกเข้าใจ โดยภาวะนี้สมองจะตอบสนองต่อความเครียดได้ง่าย, มีเซนส์ของ ‘บาดแผลทางใจ’ นำไปสู่ภาวะซึมเศร้าโดยเฉพาะกลุ่ม PTSD และมีผลทำให้เป็นคนชะงักงันทางอารมณ์ 

Social awareness ฝึกเด็กๆ เข้าไปถึงใจคนอื่นด้วยคำถาม “ถ้าเป็นเรา-เราจะรู้สึกยังไง”

Social awareness คือการตระหนักรู้ทางสังคมและวัฒนธรรม เป็นทักษะทางอารมณ์และสังคมที่สำคัญในศตวรรษที่ 21 เราจะช่วยให้เด็กๆ มีทักษะนี้เพิ่มขึ้นได้ง่ายๆ โดยผ่านพฤติกรรม ‘การเข้าใจผู้อื่น’ ของพ่อแม่ และการพาเด็กตั้งคำถาม ‘ถ้าเป็นเรา-เราจะรู้สึกยังไง’

Adverse Childhood Experiences: บาดแผลรุนแรงทางใจในวัยเด็กมีผลต่อโรคเรื้อรังในวัยผู้ใหญ่

Adverse Childhood Experiences (ACE) ประสบการณ์เจ็บปวดหรือบาดแผลร้ายรุนแรงทางใจในวัยเด็ก ส่งผลต่อความป่วยไข้เรื้อรังในวัยผู้ใหญ่ เช่น มะเร็ง, โรคผิวหนังเรื้อรัง, โรคไขข้ออักเสบ, โรคกระดูก, การอักเสบทางสมอง โรคเกี่ยวกับระบบภูมิคุ้มกัน, ซึมเศร้า ฯลฯ แต่เยียวยาได้เพียงเด็กคนนั้นรู้ว่ามีใครสักคนที่เค้าพึ่งพาได้และเป็นที่ที่ปลอดภัย

เป้าหมายและหลักสูตร Coding ป.1 – ป.6

Coding คือ ส่วนหนึ่งของหลักสูตรวิทยาการคำนวณบรรจุอยู่ในกลุ่มสาระเทคโนโลยีที่กระทรวงศึกษาธิการประกาศให้นักเรียนทั่วประเทศต้องเรียนอย่างเป็นทางการ นี่คือเป้าหมายของหลักสูตรวิทยาการคำนวณ ในส่วนของวิทยาการคอมพิวเตอร์ (Computer Science: CS) แยกตามชั้นปี เริ่มตั้งแต่ ป.1-6

1 2 3 51