สู้กับความกลัว: เปลี่ยนจากแพนิก อยู่กับตัวเอง เป็นแบ่งปัน เชื่อมโยงกับคนอื่น

ออกจากความกลัวและความกังวล ด้วยการเปลี่ยนอารมณ์ความรู้สึกที่อยู่กับตัวเองไปสู่การเชื่อมโยงกับคนอื่น หรือค้นหาศักยภาพในการแก้ปัญหาที่เราเคยก้าวข้ามมาได้ เป็นพลังบวกที่ทำให้เราปรับตัว ลดความกลัวและความกังวล ใช้ชีวิตได้อย่างมีความสุข

Save Chaingmai ขอให้ไฟป่าสงบลงเร็วพลัน

จากกรณีไฟป่ารุนแรงในเดือนมีนาคม 63 ขอส่งกำลังใจถึงพี่น้องชาวเชียงใหม่และจังหวัดใกล้เคียงให้ทุกคนรักษาสุขภาพจิตใจมั่นคงพร้อมสู้ต่อ และขอให้ไฟป่าครั้งนี้สงบลงเร็ววัน 

โอกาสใน Covid-19: เปลี่ยนจากเรียนแบบเหมาโหล สู่บทเรียนส่วนตัวแบบเลือกได้

การเปิดโอกาสให้ผู้เรียนเลือกในสิ่งที่สนใจ อำนวยความสะดวกให้ผู้เรียนเรียนที่ไหนก็ได้ เวลาใดก็ได้ ช่วยสร้างโอกาสให้นักเรียนและคนที่สนใจใฝ่เรียนรู้ทุกเพศ ทุกวัย ทุกอาชีพสามารถใช้ชีวิตบนพื้นที่แห่งการเรียนรู้ที่ไม่มีขีดจำกัด

อนุญาตให้ตัวเอง ‘รู้สึกเท่าที่รู้สึก’ 5 วิธีจัดการตัวเอง หาความสงบให้เจอในแก่นกลางความไม่แน่นอน

หายใจช้าๆ เฝ้ามองความรู้สึกและอยู่กับมันให้ไหวในชั่วขณะแห่งความไม่แน่นอนนี้ในโมงยามนี้

ปรับตัวได้กับทุกสถานการณ์เลวร้าย ‘ความยืดหยุ่น’ สิ่งที่ต้องมีในโมงยามนี้

Resilience เป็นความยืดหยุ่น ความสามารถในการปรับตัวปรับใจไม่หวั่นไหวต่ออุปสรรคปัญหา เหมือนกับต้นไผ่ลู่ลม เป็นทักษะที่จำเป็นในโลกปัจจุบันที่เผชิญกับความปั่นป่วน

7 Days Play and Learn: ‘7 วัน 7 กิจกรรม’ เมื่อหยุดอยู่บ้าน กระชับความสัมพันธ์และสร้างคาแรกเตอร์ให้ลูก

สร้างเวลาทองกระชับความสัมพันธ์ในครอบครัวผ่าน ‘7 วัน 7 กิจกรรม’ ให้พ่อแม่ได้รู้จักลูกมากขึ้น

1 2 3 65