Home

ปนัดดา ธนเศรษฐกร: เลี้ยงลูกถึงใจ ด้วยวินัยเชิงบวก

วินัยเชิงบวกจะช่วยให้พ่อแม่รู้จักลูก เข้าใจลูก และมีความสัมพันธ์ที่ดีกับลูกมากขึ้น รวมถึงเป็นอาวุธในมือของพ่อแม่ที่ใช้สร้างถนนที่แข็งแรงให้ลูกเดินในอนาคต จากการป้องกันและการจัดการกับพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสม อีกทั้งช่วยพัฒนาสมองทั้งด้านอารมณ์และสังคม 

ชีวัน วิสาสะ: นิทานเรื่องนี้สอนให้รู้ว่า ‘ไม่ต้องสอน’

“เวลาเล่านิทานให้เด็กฟัง เด็กต้องไม่รู้สึกว่าถูกสอน เพราะการสอนคือชี้แนะ บอกให้ทำแบบนั้น แบบนี้ นี่คือผู้สอนเป็นหลัก แต่การเล่านิทานคือการให้เด็กเรียนรู้ ได้มีส่วนร่วม เขาจะเกิดความคิด ตรรกะ และเชื่อมโยงเป็นเหตุเป็นผลได้ด้วยตัวเอง” คือ นิทานที่สอนแบบไม่สอนของครูชีวัน วิสาสะ

อ่าน เล่น ทำงาน: ห้ามเล่น = หยุดการสร้างสมองของคุณหนูๆ

ทำไมการเล่นจึงสำคัญ? นพ.ประเสริฐ ผลิตผลการพิมพ์ อธิบายผ่านโลกของลูกหนูว่า การเล่น = การสร้างสมอง หรือการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างสมองถึง 3 ระดับคือ ระดับโมเลกุล ระดับเซลล์ และระดับพฤติกรรม

เราไม่ควรอดทนกับการ bully อีกต่อไป ผศ.ดร.วิมลทิพย์ มุสิกพันธ์

คุยเพื่อคุ้ยความในใจของเด็ก(ช่าง) bully ให้เข้าใจทั้งเด็กที่แกล้งและถูกแกล้ง ปลายทางไม่ใช่ให้ยอมรับและปล่อยผ่าน แต่เพื่อจะบอกว่า “เราไม่ควรอดทนกับเรื่องนี้อีกต่อไป”

อนาคตทุกคนจะเรียนศิลปะและความผิดพลาดจะกลายเป็นความงาม ‘วิชากู’ ของ พิเชษฐ กลั่นชื่น

จากประสบการณ์กว่า 15 ปีที่ผ่านมา พิเชษฐได้กลั่นกรองออกมาเป็น ‘วิชากู’ ที่เล่าถึงเส้นทางการเป็นศิลปิน ที่ยืนยันด้วยน้ำเสียงแน่วแน่ว่า “มันเป็นทักษะชีวิต ทำจริง พิสูจน์จริง” เพื่อให้ผู้ที่สนใจเดินเส้นทางศิลปะได้เรียนรู้ และไม่มีทางได้ค้นพบในโลกวิชาการ

4Cs : สี่ทักษะการเรียนรู้ที่ควรมี ฝึกกันได้ และไม่ต้องใช้พรสวรรค์

4Cs ทักษะการเรียนรู้และนวัตกรรม 4 ด้านเป็นรูปแบบการสอนที่ปลุกกระตุ้นการเรียนรู้ด้วยตนเอ ซึ่งจะเป็นทักษะสำคัญของคนในศตวรรษที่ 21 เพราะความคิดสร้างสรรค์จะทวีความสำคัญมากขึ้นจนกลายเป็น 1 ใน 3 ทักษะที่สำคัญที่สุด และการคิดวิเคราะห์แก้ปัญหา การสื่อสาร ถือเป็นทักษะอันดับต้นๆ ที่โลกใหม่กำลังมองหา

3 สูตร(ไม่)สำเร็จของความคิดสร้างสรรค์ ทักษะสำคัญของปัจจุบันและอนาคต

‘ความคิดสร้างสรรค์’ เป็นที่ต้องการอย่างสูงในทุกวงการ ไม่ว่านักเรียนนักศึกษาเรื่อยไปจนถึงระดับนักธุรกิจต่างก็อยากได้เวทมนต์ของความสร้างสรรค์มาไว้กับตัวทั้งนั้น และนี่คือ 3 วิธีที่สามารถจุดประกายความสร้างสรรค์ให้ผู้คนตลอดหลายปีที่ผ่านมา

รู้อะไรก็ไม่สู้ ลองดูแล้ว ‘ลงมือทำ’

การทำงานป็นกุศโลบายเพื่อการเรียนรู้หลากหลายมิติของเด็ก รวมทั้งเพื่อพัฒนาความเป็นพลเมืองดี มีการเรียนรู้เป็นเป้าหมายหลัก ผลงานเป็นเป้าหมายรอง

ถึงเวลาปลูก ‘ฟาร์มคิดสร้างสรรค์’ โลกต้องการเด็กตั้งคำถามมากกว่าทำตามคำสั่ง

ที่ผ่านมา หลักสูตรในระบบการศึกษา ไม่ได้มีพื้นที่ให้เด็กแสดงความคิดสร้างสรรค์ ส่งเสริมการคิดนอกกรอบ หรือปลดปล่อย passion แต่ปัจจุบันโลกเปลี่ยนไปแล้ว เด็กต้อง ‘มองเห็นโอกาส’ และ ‘ต่อยอดเป็น’ ฉะนั้นระบบการศึกษาต้องพัฒนาทักษะและศักยภาพให้เหมาะสมกับสภาวะความเป็นไปในปัจจุบันเสียที

ปั้น ‘คาแรคเตอร์’ ที่ดีให้เด็ก: โรงเรียน พ่อแม่ ชุมชน ต้องร่วมมือกัน

โครงการ Word of the Week เป็นตัวอย่างโมเดลการเรียนการสอนที่ไม่ได้มุ่งเน้นแค่วิชาเรียนแต่ให้ความสำคัญกับการสร้างบุคลิกและอุปนิสัยที่ดีให้นักเรียนควบคู่กันไป ซึ่งจะประสบผลสำเร็จได้ต้องได้รับความร่วมมือจากโรงเรียน ผู้ปกครอง และชุมชน

ไม่พอใจก็แค่ใส่หูฟังแล้วเปิดเพลงดังๆ ‘การจัดการอารมณ์’ ที่ท้าทายแต่ทำได้ในวัยรุ่น

การฝึกจัดการอารมณ์ตนเอง เป็นทักษะที่ฝึกได้ค่อนข้างยาก พ่อแม่และครูต้องช่วยฝึกทักษะนี้แก่เด็ก โดย รับฟังอย่างเห็นอกเห็นใจ ฟังให้เข้าใจความรู้สึกของเด็ก พร้อมฝึกทักษะทางอารมณ์ด้วยการ ‘บูรณาการ’ ไปกับการเรียนรู้ทักษะอื่นๆ เช่น ทักษะในการเข้าใจ เห็นใจคนอื่น

โรงเรียนกำลังสอนวิชาในอดีต ทั้งๆ ที่อนาคตต้องการ 4 ทักษะนี้

การเอาตัวรอด-ความคิดสร้างสรรค์-ทักษะเรื่องดิจิทัล-ความสามัคคี ล้วนเป็นสิ่งที่โลกต้องการ แต่กลับไม่ได้ถูกสอนในโรงเรียน แม้จะใช้เทคโนโลยีเข้ามาช่วยการสร้างสื่อนำเสนอต่างๆ – แต่ไม่ใช่สร้างทักษะดิจิทัลอย่างแท้จริง

ไม่ผิดหรอกหากพ่อแม่จะกอดตัวเองบ้าง

ไม่มีใครทำถูกไปทุกเรื่อง คนเป็นพ่อเป็นแม่ก็เช่นกัน แต่เมื่อถีงวันแย่ๆ เช่น รถติด ลูกสอบตก ผิดสัญญากับลูก เผลอเสียงดังหรือกระทั่งระเบิดความโกรธใส่ลูก… ก็คนเป็นพ่อแม่เป็นแม่นี่แหละ ที่กลับไปโบยตีตัวเองทุกครั้งเพราะความเป็น ‘มนุษย์’ ของตัวเอง

แชนนอน เพอร์เซอร์: ไบเซ็กชวลพลัสไซส์ ภาวะซึมเศร้า และโรคย้ำคิดย้ำทำ (OCD)

หลังปรากฎตัวใน Stranger Things แชนนอน เพอร์เซอร์ เป็นที่จดจำในฐานะนักแสดงพลัสไซส์ และประกาศตัวในปีเดียวกันว่าเป็น ไบเซ็กชวล เธอยังอุทิศตัว แชร์ประสบการณ์ต่อสู้กับโรคซึมเศร้าและโรคย้ำคิดย้ำทำ (OCD) ในวัยเด็ก ซึ่งครั้งหนึ่งมันพร่าผลาญชีวิตจนเคยอยากฆ่าตัวตายมาแล้ว

ปฏิรูปการศึกษาด้วย ‘วิชาความสุข’

ก่อนระบบการท่องจำและแข่งขันกันสอบจะทำลายคุณภาพการสอนให้ย่ำแย่ไปกว่านี้ ภาครัฐเมืองเดลี ประเทศอินเดีย จึงเข้าปฏิรูปการศึกษา ด้วยการให้นักเรียนอนุบาล-14 ปีเรียน ‘วิชาความสุข’

ทักทายด้วยรอยยิ้มก่อนเริ่มคาบ เพิ่มประสิทธิภาพการเรียนให้ดีขึ้น

เริ่มต้นคาบเรียนด้วยการทักทายและรอยยิ้มแจ่มใส ปล่อยพลังเชิงบวกให้กัน ช่วยสนับสนุนการมีส่วนร่วมเชิงวิชาการของเด็ก สร้างความรู้สึกมีส่วนร่วมในห้องเรียนนักเรียน ลดปัญหาพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสม ทั้งยังช่วยลดความตึงเครียดของครูได้อีกด้วย

อินสตาแกรม 101: รู้ไว้ให้ ‘ลูก’ ใช้เป็น

วัยรุ่นใช้ Instagram เพื่อบันทึกเหตุการณ์สำคัญ หรือที่ประทับใจ แบ่งปันช่วงเวลาในชีวิตประจำวัน วิธีใช้ Instagram คงไม่ใช่ปัญหาสำหรับเด็ก แต่พ่อแม่ต้องมั่นใจว่า เมื่อลูกเจอปัญหา หรือเนื้อหาที่ไม่เหมาะสม พวกเขาจะจัดการกับมันได้

Ⓒ 2017 All Rights Reserved.
มูลนิธิสยามกัมมาจล
ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) เลขที่ 19 แขวงจตุจักร เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900