Home

ปนัดดา ธนเศรษฐกร: เลี้ยงลูกถึงใจ ด้วยวินัยเชิงบวก

วินัยเชิงบวกจะช่วยให้พ่อแม่รู้จักลูก เข้าใจลูก และมีความสัมพันธ์ที่ดีกับลูกมากขึ้น รวมถึงเป็นอาวุธในมือของพ่อแม่ที่ใช้สร้างถนนที่แข็งแรงให้ลูกเดินในอนาคต จากการป้องกันและการจัดการกับพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสม อีกทั้งช่วยพัฒนาสมองทั้งด้านอารมณ์และสังคม 

หนังสือ ‘Wizes’ เสกการท่องจำเป็นเข้าใจด้วย Infographic

Wizes หนังสือเรียนสรุปวิชาสังคมศึกษา ม.ปลาย ที่มีจุดเด่นอยู่ที่การออกแบบเนื้อหาเป็น Infographic โดยนนท์และปันปัน ผู้ปลุกปั้นโดยใช้ Design Thinking เข้ามาร่วมออกแบบในการผลิต มุ่งเน้นทำให้เด็กเข้าใจ ไม่ใช่การท่องจำ

อ่าน เล่น ทำงาน: EF ของหุ่นยนต์ หรือจะสู้ EF ของเด็ก

สำหรับ นพ.ประเสริฐ ผลิตผลการพิมพ์ งานบ้านจะสอนให้เด็กรู้ว่าปัญหาเป็นของแก้ได้ คือกระบวนทัศน์สำคัญของชีวิต งานบ้านช่วยให้เด็กรู้ว่าชีวิตทำงานคือชีวิตที่มีปัญหาเสมอ การแก้ปัญหาเป็นส่วนหนึ่งของชีวิต และงานบ้านคือ EF

EP.3: The Twelve Senses ปรัชญาการเติบโตของมนุษย์ตั้งแต่ระดับ ‘เซลล์’ และ ‘โซล’

‘The twelve senses’ ปรัชญาการเติบโตของมนุษย์ตั้งแต่เกิดจนเป็นผู้ใหญ่ เป็น sensory ในระดับ ‘เซลล์’ และ ‘โซล’ สำหรับช่วงวัย 15-21 ปี เมื่อฐานกายและฐานใจถูกปลูกสร้างอย่างเต็มพร้อม ฐานความคิดที่เกี่ยวกับความเต็มพร้อมทางจิตวิญญาณก็จะส่งออกมาเป็นอัตลักษณ์ฉายโชนในฐานะมนุษย์คนหนึ่ง และยังเป็นเครื่องสะท้อนด้วยว่า ชีวิตมนุษย์ผู้นี้ถูกสร้างชีวิตมาอย่างไร

EP.2: The Twelve Senses ปรัชญาการเติบโตของมนุษย์ตั้งแต่ระดับ ‘เซลล์’ และ ‘โซล’

‘The twelve senses’ ปรัชญาการเติบโตของมนุษย์ตั้งแต่เกิดจนเป็นผู้ใหญ่ เป็น sensory ในระดับ ‘เซลล์’ และ ‘โซล’ สำหรับเด็กช่วงวัย 8-14 ปี พัฒนาการที่เกี่ยวกับการรับรู้โลกภายนอก ตั้งแต่ smell, taste, sight และ temperature ซึ่งทั้งหมดหมายถึงการก่อสร้าง วิจารณญาณ สร้างรสนิยมหรือบุคลิก การมองเห็นเพื่อตีความและกำหนดลงไปในความทรงจำของสมอง

Media Literacy: หยุดแชร์ข่าวปลอม ด้วยวิชา ‘เท่าทันสื่อ’

Media Literacy : การรู้เท่าทันสื่อคือ‘ทักษะใหม่’ ของคนในศตวรรษที่ 21 หลายประเทศบรรจุวิชานี้เพื่อสู้กับ fake news สอนกันตั้งแต่อนุบาลยันระดับมหาวิทยาลัย และไม่ใช่วาระเร่งด่วนเฉพาะวัยรุ่น แต่เป็นภูมิคุ้มกันที่ต้องฉีดให้กับพลเมืองเน็ตทุกคน

Collaborative Skill: เพราะปัญหายุคใหม่แก้ไม่ได้เพียงลำพัง สร้างห้องเรียนเป็นทีมเวิร์คเสียตั้งแต่ตอนนี้

เพราะปัญหายุคใหม่แก้ไม่ได้เพียงลำพัง Collaborative skill จึงต้องเข้ามา วิธีแก้ที่เวิร์คกว่าเกิดจากคนในกลุ่มแชร์ไอเดียความคิดของตนเอง รับฟังและนำไอเดียจากมุมมองหลากหลาย มาต่อยอดหารือ คิด-วิเคราะห์-ลงมือทำ จนนำไปสู่วิถีทางแก้ปัญหาใหม่ๆ และได้ผล

Designing Your Life: ปัญหาที่แก้ไม่ได้ไม่ใช่ปัญหา แต่เป็นสถานการณ์ไม่ต่างกับ ‘แรงโน้มถ่วง’

Designing Your Life หนังสือที่ชวนออกแบบชีวิตท่ามกลางสถานการณ์ที่แก้ได้ยากหรือติดกับดัก ช่วยค้นหาวิธีคลี่คลายอย่างสร้างสรรค์ ปลุกใจและกำหนดทิศทางชีวิตอย่างใช้ได้จริงในมุมของนักออกแบบ

คน BULLY ไม่ใช่ใคร พ่อแม่นั่นเอง

พฤติกรรมการแกล้งกันของเด็กเชื่อว่าเกิดจาก เด็กไม่มี self เพราะ self ของเด็กมันถูกผูกกับการศึกษาและความเก่งในห้องเรียน เด็กที่ชอบแกล้งคนอื่น จะมีทั้งคนที่คิดว่าตัวเองเหนือกว่าแล้วจึงไปแกล้งคนอื่น กับคนที่ด้อยกว่า เพราะรู้สึกไม่มีที่ยืนจึงต้องหาที่ยืนใหม่โดยใช้วิธีไปแกล้งคนอื่น เพื่อให้มีตัวตนขึ้นมาทันที

5 ขั้นตอนปลุกสมองให้คิดสร้างสรรค์ และถ้าเจอปัญหา ‘อย่าหนี’

ความคิดสร้างสรรค์ไม่ได้เป็นแค่พรสวรรค์ พราะกระบวนการคิดสร้างสรรค์ ฝึกได้ด้วยการใช้งานสมองให้ถูกวิธี ด้วย 5 ขั้นตอนที่จะนำไปสู่ความคิดสร้างสรรค์ คือ การเตรียมข้อมูลและวัตถุดิบต่างๆ การบ่มเพาะ การมองทะลุ การประเมินผล การลงมือทำ

อย่าเอาความคิดผู้ใหญ่ มาทำลายความคิดสร้างสรรค์เด็ก

Believe in your self and follow your dream คติสั้นๆ ที่ทุกคนต้องมีอยู่ในประจำใจเพื่อให้เราสามารถก้าวข้ามผ่านอุปสรรค และเดินหน้าสานฝันไปสู่ความสำเร็จให้ได้ แม้ว่าคนรอบข้างจะไม่เห็นด้วยแค่ไหน แต่ถ้าใจเรารักจริงและตั้งใจ ก็ไม่ต้องสน เพียงแค่เริ่มต้นทำอย่างตั้งใจเท่านั้นพอ

เป็นเด็กยิ่งต้อง ‘เถียง’ และเถียงอย่างสร้างสรรค์เพื่อเข้าใจตัวเองและคนอื่น

โลกที่เต็มไปด้วยความแตกต่างหลากหลาย การเถียงและโต้แย้งจึงเป็นเครื่องมือสำคัญในการอยู่ร่วมกัน เด็กๆ ก็เช่นกัน เขามีสิทธิไม่เห็นด้วย และ เถียง แต่เด็กๆ ต้องผ่านการคิด วิเคราะห์ แยกแยะ จึงจะทำไปสู่การเถียงที่มีประสิทธิภาพและผู้ใหญ่ต้องฟัง

“ออกไปชมพิพิธภัณฑ์” ใบสั่งยาจากทีมแพทย์แคนาดา ใช้ศิลปะเยียวยาร่างกายและจิตใจ

แพทย์แคนาดาสามารถออก ‘ใบสั่งยาชมพิพิธภัณฑ์’ ให้แก่ผู้ป่วย เพื่อให้ฮอร์โมนแห่งความสุขอย่าง cortisol และ serotonin หลั่งออกมา ซึ่งถือว่าเป็นการรักษาร่างกายและจิตใจของผู้ป่วยและผู้ที่ดูแล

โปรดจ่ายใบสั่งยาที่เขียนว่า ‘เล่น เล่น และเล่น’

การเล่น สำหรับเด็กมีประโยชน์ใช่เล่น เพราะทำให้เด็กได้เเสริมทักษะทางสังคม ภาษา และการควบคุมตนเอง เช่นเดียวกันกับความสามารถในการช่วยจัดการความเครียดและสร้างความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างเด็กๆ กับผู้ปกครอง

โรงเรียนกำลังสอนวิชาในอดีต ทั้งๆ ที่อนาคตต้องการ 4 ทักษะนี้

การเอาตัวรอด-ความคิดสร้างสรรค์-ทักษะเรื่องดิจิทัล-ความสามัคคี ล้วนเป็นสิ่งที่โลกต้องการ แต่กลับไม่ได้ถูกสอนในโรงเรียน แม้จะใช้เทคโนโลยีเข้ามาช่วยการสร้างสื่อนำเสนอต่างๆ – แต่ไม่ใช่สร้างทักษะดิจิทัลอย่างแท้จริง

ไม่ผิดหรอกหากพ่อแม่จะกอดตัวเองบ้าง

ไม่มีใครทำถูกไปทุกเรื่อง คนเป็นพ่อเป็นแม่ก็เช่นกัน แต่เมื่อถีงวันแย่ๆ เช่น รถติด ลูกสอบตก ผิดสัญญากับลูก เผลอเสียงดังหรือกระทั่งระเบิดความโกรธใส่ลูก… ก็คนเป็นพ่อแม่เป็นแม่นี่แหละ ที่กลับไปโบยตีตัวเองทุกครั้งเพราะความเป็น ‘มนุษย์’ ของตัวเอง

แชนนอน เพอร์เซอร์: ไบเซ็กชวลพลัสไซส์ ภาวะซึมเศร้า และโรคย้ำคิดย้ำทำ (OCD)

หลังปรากฎตัวใน Stranger Things แชนนอน เพอร์เซอร์ เป็นที่จดจำในฐานะนักแสดงพลัสไซส์ และประกาศตัวในปีเดียวกันว่าเป็น ไบเซ็กชวล เธอยังอุทิศตัว แชร์ประสบการณ์ต่อสู้กับโรคซึมเศร้าและโรคย้ำคิดย้ำทำ (OCD) ในวัยเด็ก ซึ่งครั้งหนึ่งมันพร่าผลาญชีวิตจนเคยอยากฆ่าตัวตายมาแล้ว

Ⓒ 2017 All Rights Reserved.
มูลนิธิสยามกัมมาจล
ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) เลขที่ 19 แขวงจตุจักร เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900