Home

“กู้หมูป่าให้สุด แล้วหยุดที่ชีวิตปกติ” พญ.พรรณพิมล วิปุลากร

เมื่อ 13 ชีวิตออกมาจากถ้ำโดยสวัสดิภาพ พวกเขาต้องปลอดภัยจนถึงที่สุด ภารกิจวันนี้จึงยังไม่เสร็จ พวกเรา-คนแปลกหน้าที่เด็กๆ ไม่รู้จัก  ต้องกู้ภัยเขาต่อไป เพือให้เขากลับมาใช้ชีวิตได้ปกติ

5 วิธีดึงวัยรุ่นให้กลับมารู้สึกดีและรักตัวเอง

ไม่เห็นอกเห็นใจตัวเอง ไม่ชอบตัวเอง ไม่เห็นคุณค่าตัวเอง อยากเป็นคนสมบูรณ์แบบ คือปัญหาที่วัยรุ่นปัจจุบันกำลังเผชิญ ผลที่ตามมาคือ กลายเป็นคนไม่มีความเชื่อมั่น ไม่ยอมรับและนับถือตัวเอง แต่มี 5 วิธีที่จะดึงให้วัยรุ่นกลับมารู้สึกดีและรักตัวเองได้

Character Capabilities: 3 นิสัยดี คีย์สำคัญสู่ความสำเร็จและการใช้ชีวิตอย่างมีความสุข

ความขยัน การควบคุมตนเอง และการเอาใจใส่ผู้อื่น คือ 3 คุณลักษณะนิสัยที่ดี ที่สามารถพัฒนาได้จนกลายเป็นความเชี่ยวชาญได้ และถ้าได้จริง ผลก็คือ ความสำเร็จและการใช้ชีวิตอย่างมีความสุข

ปล่อยให้ลูก โกรธ เศร้า เหงา กลัว เขาจะได้เติบโตทั้งตัวและหัวใจ

สุข เศร้า เหงา โกรธ มาด้วยกันเสมอ ถ้าเด็กๆ ได้สัมผัสอารมณ์บูดเหล่านั้นด้วยตัวเอง เขาจะเรียนรู้จัดการได้อย่างถูกต้องสมวัย

เพราะความรู้ปัจจุบันไม่เพียงพอ ‘โรงเรียนอนาคต’ จะทำให้เด็กอยู่รอดและไปต่อในโลกที่เปลี่ยนแปลง

เปิดโรงเรียนอนาคต โรงเรียนที่เชื่อว่าความรู้ในปัจจุบันไม่เพียงพออีกต่อไปในศตวรรษที่ 21 ที่นี่นักเรียนต้องกิน นอน เรียนอยู่ด้วยกัน ผ่านกระบวนการเรียนรู้หลากหลายเพื่อสร้างความรู้และทักษะที่จะใช้ชีวิตในโลกอนาคต

พลังบวกมหาศาลในสนามเด็กเล่น

เมื่อเด็กๆ โตขึ้น เขาจะเป็นส่วนหนึ่งหรือแปลกแยกของสังคม สนามเด็กเล่นมีส่วนสำคัญ เพราะเป็นภาพจำลองของการเข้าสังคม มีการแบ่งปัน แย่งชิง รวมกลุ่มและกีดกัน ช่วยเหลือและทอดทิ้ง

Ⓒ 2017 All Rights Reserved.
มูลนิธิสยามกัมมาจล
ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) เลขที่ 19 แขวงจตุจักร เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900