Nature Connection เขียนใบสั่งยารักษา ‘โรคขาดธรรมชาติ’ ให้ออกไปหาธรรมชาติ

Nature Deficit Disorder (NDD) หรือ โรคขาดธรรมชาติ กำลังเกิดมากขึ้นเรื่อยๆ โดยเฉพาะกับเด็กรุ่นใหม่ที่ไม่ค่อยได้ใช้เวลานอกบ้านสัมผัสธรรมชาติ ทำให้มีปัญหาเรื่องอารมณ์และพฤติกรรมต่างๆ เช่น สมาธิสั้น ควบคุมอารมณ์ไม่ได้ แต่โรคนี้รักษาได้ด้วยการออกไปหาธรรมชาติ

‘ด.เด็กเดินป่า’ ปล่อยมือลูกให้เดินเข้าป่าบ้าง ให้ที่ว่างของการเติบโต

วิรตี ทะพิงค์แก เขียนถึง กิจกรรมด.เด็กเดินป่า เปิดโลกการเรียนรู้นอกห้องสำหรับเด็กๆ และครอบครัว สิ่งที่ได้ไม่ใช่แค่การบ่มเพาะเมล็ดพันธุ์ความรักและความรู้ในธรรมชาติ แต่คือความเข้าใจและรู้จักตัวเอง ไม่ใช่แค่ลูก ผู้ปกครองก็มองเห็นโอกาสเติบโตของตัวเองด้วยเช่นกัน

สรณรัชฎ์ กาญจนะวณิชย์: Public space ควรมีไว้เล่น สัมผัส และสูดหายใจเข้าเต็มปอด

สนทนากับ ดร.อ้อย สรณรัชฎ์ กาญจนะวณิชย์ เรื่อง Public space ที่ไม่ใช่แค่บรรยากาศดีๆ แต่เป็น ‘ประสบการณ์’ ที่มอบสัมผัส (Senses) ละเอียดเชื่อมต่อกับสิ่งรอบข้าง มอบปัญญาทางสิ่งแวดล้อมที่ทำให้เข้าใจภาษาระบบนิเวศ หรือ eco literacy  

เพราะปอดไม่ใช่เครื่องฟอกอากาศ ถอดออกมาล้าง PM 2.5 ไม่ได้

ปอดไม่ใช่เครื่องฟอกอากาศ ยิ่งในระบบทางเดินหายใจและภูมิคุ้มกันต่างๆ ของเด็ก ที่ยังพัฒนาไม่เต็มที่ ทำให้พวกเขามีโอกาสที่จะรับฝุ่นละอองขนาดเล็กเข้าสู่ร่างกายได้มากกว่าผู้ใหญ่ 

โรงเรียนธรรมชาติ: รู้จักชีวิตที่ขาดสวิตช์ ปลั๊กไฟ และก๊อกน้ำ

น้อยมากที่เด็กรุ่นใหม่จะออกห่างหรือ ‘ขาด’ จากสวิตซ์ ปลั๊กไฟ และก๊อกน้ำ อาจทำให้ละเลยในการฝึกทักษะความสามารถอื่นๆ ในการดำรงชีพประจำวัน บทความภาคต่อโดย เกรียงไกร สุวรรณภักดิ์ ครูสอนธรรมชาติศึกษา ที่สอนเรื่องเล็กๆ ในธรรมชาติ หวังให้เด็กๆ ได้เติบโตไปพร้อมๆ กับความเข้าใจเรื่องธรรมชาติมากยิ่งขึ้น 

โรงเรียนธรรมชาติ: ธรรมชาติคือครูที่สุดยอด เด็กๆ ต้อง ‘ปลอดสายตา’ พ่อแม่บ้าง

เกรียงไกร สุวรรณภักดิ์ ครูสอนธรรมชาติศึกษา ที่สอนเรื่องเล็กๆในธรรมชาติ หวังให้เด็กๆ ได้เติบโตไปพร้อมๆ กับความเข้าใจเรื่องธรรมชาติมากยิ่งขึ้น และเชื่อว่าห้องเรียนที่ดีที่สุดของเด็กปฐมวัยก็คือ “ห้องเรียนธรรมชาติ”

1 2