ชัค ชัชพงศ์

ชัค ชัชพงศ์

สนใจจิตวิทยาเพราะเชื่อว่าการเข้าใจตนเองและผู้อื่นจะทำให้ความเมตตาในหัวใจพองโต FB: Chuck Chatpong