รู้ไหมว่า ‘คำชม’ บางคำ ทำร้ายและกดดันลูกโดยไม่รู้ตัว?

ความเข้าใจเกี่ยวกับ Growth Mindset คือการอวยอย่างอย่างเดียว ชื่นชมเท่านั้น หรือว่าต้องกำหนดท่าทีอย่างไร แล้วอันที่จริงการอวยตลอดเวลาส่งผลต่อเด็กอย่างไร

ความเหมือนต่างระหว่าง Growth Mindset และ Fixed Mindset

ความเหมือนที่แตกต่างระหว่าง Growth Mindset และ Fixed Mindset เมื่อเด็กๆ ต้องเรียนรู้และบางครั้งก็ทำผิดพลาด ท่าทีของผู้หลักผู้ใหญ่ส่งผลอะไรต่อเด็กๆ บ้าง

What is Growth Mindset?

Ingographic อธิบายแนวคิดของ Growth Mindset และ Fixed Mindset ที่ส่งผลต่อกรอบความคิดของมนุษย์ที่สำคัญ

1 30 31 32