“ผมอยากจะเป็นชาวสวน” เรื่องเท่ๆ ของเด็กหนุ่มที่หา passion เจอ

วัยรุ่นคนหนึ่งเลือกเรียนต่อด้านเกษตร เพื่อกลับมาสานต่องานสวนมะพร้าวที่บ้าน หลังพ่อหมดหวังและคิดว่าไร้ทายาทเคี่ยวน้ำตาลรุ่นต่อไปซะแล้ว

สมองสุขภาพดีของวัยรุ่น ผู้ใหญ่สร้างได้

สมองวัยรุ่นพัฒนาอย่างไม่สมดุล สมองส่วนกล้าได้กล้าเสียทำงานเต็มที่ ขณะที่สมองส่วนเป็นเหตุเป็นผลพัฒนาสมบูรณ์เป็นลำดับสุดท้าย คีย์เวิร์ดนี้เองที่ผู้ใหญ่ต้องทำความเข้าใจและไม่ทิ้งเขาไว้กลางทาง

ห้องเรียนรก = ความเครียด = พัฒนาการเรียนรู้ของนักเรียน?!

สภาพแวดล้อมในห้องเรียน มีผลต่อการเรียนรู้และความก้าวหน้าทางวิชาการของเด็กถึง 25 เปอร์เซ็นต์ การออกแบบห้องเรียนที่ดีจะช่วยกระตุ้นผลการเรียนของนักเรียนในระดับประถมศึกษา ทั้งทักษะด้านการอ่าน การเขียน และคณิตศาสตร์

1 30 31 32 33 34 38