Experiential Learning: 8 ข้อครูควรรู้ เมื่อจัดการเรียนรู้ผ่านประสบการณ์

หัวใจของการศึกษาคือ การเรียนรู้ผ่านประสบการณ์จริง ครูเปิดโอกาสนี้ให้นักเรียนได้โดยเน้นการเรียนรู้ที่เด็กได้คิดเองทำเอง และครูเริ่มต้นได้ด้วย Experiential Learning Theory

แผนการสอน สร้าง GROWTH MINDSET ครูต้องคิดว่าเด็ก ‘ทำ’ ได้

การสร้าง Growth Mindset ต้องอาศัยเวลาและสภาพแวดล้อมและวัฒนธรรมของโรงเรียนที่เอื้ออำนวย โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ‘ห้องเรียน’ ซึ่งมีอิทธิพลเป็นอันดับหนึ่งต่อการเปลี่ยน mindset ของเด็กๆ นอกจากการเตรียมห้องเรียนข้างต้น

Scaffolding: ครูผู้เป็น ‘นั่งร้าน’ ช่วยเด็กๆ สร้างตึกของตัวเองให้แข็งแรง

Scaffolding วิธีการเรียนรู้ที่ครูเปรียบเหมือน ‘นั่งร้าน’ ที่เป็น ‘ตัวช่วย’ ให้เด็กๆ ก่อร่างสร้างตึกของตัวเองระหว่างที่โครงสร้างตึกยังไม่ถูกวาง หรือ ในวันที่เขายังไม่รู้ว่าจะเรียนยังไง และจะไปถึงความรู้นั้นได้อย่างไร

ครูในยุคเสรีนิยมใหม่: จะทำอย่างไรไม่ให้หมดสนุกกับการสอน

ทำไมครูไม่ได้ทำหน้าที่แค่สอนหนังสือ แต่กลับต้องเผชิญกับภาระเอกสารจำนวนมาก ทำความเข้าใจและหาทางออก ผ่านงานวิจัย ‘Neoliberalism, Govermentality, Education reform, and Teacher in Thailand’ ก่อนที่ภาระงานเหล่านี้จะกัดกิน passion และทำให้ครูไม่สนุกกับการเป็นครูอีกแล้ว

ครูไม่จำเป็นต้องสมบูรณ์แบบ ก็สอน Growth Mindset เด็กๆ ได้

Growth Mindset คือ ความคิดยืดหยุ่นในการแก้ปัญหาและพัฒนาตนเองโดยตั้งเป้าการเรียนรู้ที่เน้นให้นักเรียนพัฒนาทักษะมากกว่าทำคะแนน ซึ่งเป็นคุณสมบัติสำคัญมากท่ามกลางกระแสความเป็นไปของโลกที่หมุนไปรวดเร็ว โจทย์สำคัญคือ ครูจะสอนอย่างไร

เก็บความเชื่อเก่าเข้ากรุ แค่ครู ‘แคร์เด็ก’ วินัยในห้องเรียนก็เกิด

ครูควรละทิ้งความเชื่อเก่าๆ เปลี่ยนมาสร้างความไว้ใจและวินัยเชิงบวกในห้องเรียน ด้วยวิธีง่ายๆ แค่แสดงออกว่า ‘แคร์เด็ก’

1 2 3 4 5 9