ภารกิจสร้างวงโยฯ​ และการเรียนรู้ครั้งใหม่วัย 51 ของครูผู้เล่นดนตรีไม่เป็น

แม้อีก 9 ปี จะเกษียณอายุราชการ แต่ครูบลูไม่เคยคิดหยุดเรียนรู้ ภารกิจสร้างวงโยฯ ช่วยเคาะสนิมทำให้ครูกลับไปเรียนอีกครั้ง เริ่มจากทำความรู้จักเสียงของเครื่องดนตรีแต่ละชนิดไปพร้อมเด็ก นอกจากนี้ประโยชน์ของวงโยฯ จะช่วยให้เด็กค้นหาตัวเองเจอ เพิ่มทักษะด้านดนตรี ซึ่งใช้ต่อยอดอาชีพในอนาคตได้

ศราวุธ แก้วบุตร: นับหนึ่งที่ครูเดลิเวอรี วันนี้คือครูเต็มตัวผู้เข้าถึงปมในใจเด็ก

ศราวุธ แก้วบุตร – อดีตครูเดลิเวอร์รี่ ที่เข้าไปฝึกสอนในโรงเรียนขนาดเล็ก ห่างไกล ใกล้ถูกยุบ วันนี้เขารับราชการครูเต็มตัว ส่วนหนึ่งมาจาก ‘ยาแรง’ ที่เขาได้รับตอนเป็นครูเดลิเวอร์รี่ ทั้งบทเรียนนอกคณะและการเข้าถึงปมในใจของนักเรียน

Experiential Learning: 8 ข้อครูควรรู้ เมื่อจัดการเรียนรู้ผ่านประสบการณ์

หัวใจของการศึกษาคือ การเรียนรู้ผ่านประสบการณ์จริง ครูเปิดโอกาสนี้ให้นักเรียนได้โดยเน้นการเรียนรู้ที่เด็กได้คิดเองทำเอง และครูเริ่มต้นได้ด้วย Experiential Learning Theory

แผนการสอน สร้าง GROWTH MINDSET ครูต้องคิดว่าเด็ก ‘ทำ’ ได้

การสร้าง Growth Mindset ต้องอาศัยเวลาและสภาพแวดล้อมและวัฒนธรรมของโรงเรียนที่เอื้ออำนวย โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ‘ห้องเรียน’ ซึ่งมีอิทธิพลเป็นอันดับหนึ่งต่อการเปลี่ยน mindset ของเด็กๆ นอกจากการเตรียมห้องเรียนข้างต้น

Scaffolding: ครูผู้เป็น ‘นั่งร้าน’ ช่วยเด็กๆ สร้างตึกของตัวเองให้แข็งแรง

Scaffolding วิธีการเรียนรู้ที่ครูเปรียบเหมือน ‘นั่งร้าน’ ที่เป็น ‘ตัวช่วย’ ให้เด็กๆ ก่อร่างสร้างตึกของตัวเองระหว่างที่โครงสร้างตึกยังไม่ถูกวาง หรือ ในวันที่เขายังไม่รู้ว่าจะเรียนยังไง และจะไปถึงความรู้นั้นได้อย่างไร

ครูในยุคเสรีนิยมใหม่: จะทำอย่างไรไม่ให้หมดสนุกกับการสอน

ทำไมครูไม่ได้ทำหน้าที่แค่สอนหนังสือ แต่กลับต้องเผชิญกับภาระเอกสารจำนวนมาก ทำความเข้าใจและหาทางออก ผ่านงานวิจัย ‘Neoliberalism, Govermentality, Education reform, and Teacher in Thailand’ ก่อนที่ภาระงานเหล่านี้จะกัดกิน passion และทำให้ครูไม่สนุกกับการเป็นครูอีกแล้ว

1 2 3 7