Coding คืออะไร ครูไทยพร้อมไหม ทำไมหนูต้องเรียน

กระทรวงศึกษาฯ ประกาศให้นักเรียนชั้นป.1 เรียน Coding ภายในเดือนพฤศจิกายน 2562 โดยเป้าหมายคือให้นักเรียนฝึกคิดอย่างเป็นระบบ ค้นเจอปัญหาและเงื่อนไข รู้เหตุและผล เข้าใจกระบวนการทำงาน ซึ่งเป็นทักษะสำคัญและจำเป็นสำหรับเด็กในศตวรรษใหม่

การศึกษาที่เท่าเทียมและไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง สร้างการเรียนรู้ที่แท้จริง

การเรียนรู้ที่มีคุณภาพจะเกิดขึ้นได้ไม่เพียงเฉพาะ ‘ผู้เรียน’ เท่านั้น แต่รวมถึงผู้ใกล้ชิดผู้เรียนอีกด้วยอีก เช่น ครู สื่อการเรียนการสอน เครื่องมือ อุปกรณ์ และเทคโนโลยีต่างๆ การจัดการภายในโรงเรียนและระบบการศึกษา ซึ่งแต่ละส่วนล้วนเชื่อมโยงกัน

เมื่อโรงเรียนเป็นพื้นที่แห่งความกดดันและไร้สุข จึงต้องปรับตัวและรับผิดชอบความป่วยไข้นี้

รายงาน The Good Childhood Report 2019 จาก The Children’s Society พบว่าพื้นที่ที่ทำให้เด็กๆ ซึมเศร้าและกดดันมากขึ้นคือ โรงเรียน สาเหตุสำคัญมาจากการประเมินโดยให้คุณค่ากับความสำเร็จเชิงวิชาการมากไปกว่าคุณภาพชีวิตและความเป็นอยู่ที่ดีของชีวิต

สอนให้เด็กรู้ศักยภาพของสมอง: ลบความเชื่อเรื่องโง่หรือฉลาดแต่กำเนิด เขาจะพัฒนาได้ด้วยตัวเอง

สมองแข็งแรงและพัฒนาได้ด้วยการใช้งานเรียนรู้ฝึกฝนสิ่งใหม่ๆ ให้ด้านที่ไม่ถนัดก็สามารถพัฒนาให้คล่องแคล่ว ทักษะที่ดีอยู่แล้วก็กลายเป็นเชี่ยวชาญ เครื่องมือสำคัญของครูและนักเรียนคือ กรอบคิดแบบเติบโต หรือ Growth Mindset

ภารกิจสร้างวงโยฯ​ และการเรียนรู้ครั้งใหม่วัย 51 ของครูผู้เล่นดนตรีไม่เป็น

แม้อีก 9 ปี จะเกษียณอายุราชการ แต่ครูบลูไม่เคยคิดหยุดเรียนรู้ ภารกิจสร้างวงโยฯ ช่วยเคาะสนิมทำให้ครูกลับไปเรียนอีกครั้ง เริ่มจากทำความรู้จักเสียงของเครื่องดนตรีแต่ละชนิดไปพร้อมเด็ก นอกจากนี้ประโยชน์ของวงโยฯ จะช่วยให้เด็กค้นหาตัวเองเจอ เพิ่มทักษะด้านดนตรี ซึ่งใช้ต่อยอดอาชีพในอนาคตได้

ศราวุธ แก้วบุตร: นับหนึ่งที่ครูเดลิเวอรี วันนี้คือครูเต็มตัวผู้เข้าถึงปมในใจเด็ก

ศราวุธ แก้วบุตร – อดีตครูเดลิเวอร์รี่ ที่เข้าไปฝึกสอนในโรงเรียนขนาดเล็ก ห่างไกล ใกล้ถูกยุบ วันนี้เขารับราชการครูเต็มตัว ส่วนหนึ่งมาจาก ‘ยาแรง’ ที่เขาได้รับตอนเป็นครูเดลิเวอร์รี่ ทั้งบทเรียนนอกคณะและการเข้าถึงปมในใจของนักเรียน

1 2 3 4 9