Initiative: ริเริ่มสร้างสรรค์โดยไม่มีใครร้องขอ แก้ปัญหาไม่ต้องรอคนจ้ำจี้จ้ำไช

คนที่เปี่ยมไปด้วยความคิดริเริ่ม แก้ปัญหาได้ดี ทำงานโดยไม่รอรับคำสั่ง เรียกร้องความยืดหยุ่นแต่ก็ตัดสินใจหรือหาข้อสรุปได้ คนที่มีคาแรคเตอร์แห่งการคิดริเริ่มหรือ Initiative เป็นคนที่ตั้งต้นคิดและรู้ว่าจะพาตัวเองไปสู่เป้าหมายด้วยกระบวนการอะไร ซึ่งเป็นทักษะสำคัญแห่งศตวรรษที่21

ใช้ร่างกายไล่ล่าปัจจุบัน หาความท้าทายใหม่เพื่อค้นพบตัวเอง: สูงวัยด้วยคุณภาพและพลังชีวิต

คุณภาพชีวิตที่ดีในบั้นปลายเกิดขึ้นได้ด้วยการมองสิ่งต่างๆ ด้วยความเข้าใจ แล้ววางแผน ลงมือใช้ชีวิตในแบบที่ต้องการตั้งแต่วันนี้ ไม่เสียเวลากับการบ่นเรื่องไม่ได้อย่างใจ แต่พอใจกับเป้าหมายที่วางเอาไว้ว่าจะสูงวัยอย่างมีคุณภาพ

มีชัยพัฒนา: โรงเรียนนี้นักเรียนเป็นใหญ่

โรงเรียนมีชัยพัฒนาทำให้เห็นวิธีกระตุ้นนักเรียนให้มีนวัตกรรมและไอเดียใหม่ๆ เพื่อนำไปสู่การเกิดทักษะชีวิตและทักษะอาชีพ โดยหัวใจหลักที่ยึดคือ ‘นักเรียนจะต้องได้ทำจริง’ – ทำธุรกิจจริง, บริหารโรงเรียนจริง

E-SACK ถุงเพาะชำจากกากถั่วเหลืองและผักตบชวา ทำไม? ปลูกต้นไม้ยังต้องใช้พลาสติก

ทำไมการปลูกต้นไม้ถึงยังต้องใช้ถุงพลาสติกอีก เด็กมัธยมปลายกลุ่มหนึ่งจึงคิดค้น E-SACK ถุงเพาะชำชีวภาพที่ผลิตจากกากถั่วเหลืองและผักตบชวา ย่อยสลายกลายเป็นปุ๋ยแก่พืชได้

การศึกษาไม่ได้ล้มเหลวแค่ล้าหลัง: passion และ purpose หัวใจสำคัญของการศึกษาใน innovation era

กว่าจะขี่จักรยานได้ เราต้องเรียนทั้งประวัติศาสตร์ ชิ้นส่วน กลไกการทำงาน เพียงเพื่อจบออกมาแล้วพบว่าเรายังขี่จักรยานไม่เป็น – ประโยคนี้อธิบายปัญหาการศึกษาได้ชัดเจน แต่บทความชิ้นนี้ชี้ว่าการศึกษาไม่ได้ล้มเหลว แค่ล้าหลัง สิ่งที่ยังทำได้ทันคือ เคาะสนิมและเข้าใจว่าสิ่งที่ต้องสร้างให้นักเรียน คือ passion และ purpose 

1 2 3 4 48