กลับมาเป็นพ่อแม่ที่มีหัวใจ ฟังเสียงข้างในที่ลูกไม่ได้พูด

ถ้าพ่อแม่กลับมาเป็นผู้ฟังที่ดี ฟังลูกอย่างลึกซึ้งทั้งตัวและหัวใจ โดยไม่ถาม ไม่พูดแทรก ไม่ตัดสิน ไม่สั่งสอน นอกจากพ่อจะได้ยินถ้อยคำที่ลูกเปล่งออกมาแล้ว หากยังทำให้ได้ยิน ‘เสียงที่ลูกไม่ได้พูดออกมา’ อีกด้วย 

Puppetomime: ศิลปะง่ายกว่าที่คิด หยิบสิ่งของในบ้านนำมาเล่านิทานหรือสร้างงานละครได้

ศิลปะอาจง่ายกว่าที่คิด เพียงเรื่องเล่าในชีวิตจริงหรือแม้แต่สิ่งของในบ้านก็สามารถนำมาเล่านิทานหรือสร้างงานละครได้ ศิลปะอาจไม่ใช่เรื่องซับซ้อนเกินกว่าจะเข้าใจ และไม่จำเป็นต้องมีเงินก่อนถึงจะนึกถึงเรื่องศิลปะ เมื่อมีการสร้างงานศิลปะอย่างต่อเนื่องไปเรื่อยๆ ศิลปะก็จะงอกงามเติบโตในใจทุกคน – กลุ่มการแสดง Puppetomime พิสูจน์แล้ว

วิจารณ์ พานิช: ใช้ศิลปะและการเล่นกีฬากระตุ้นการเจริญงอกงามของสมองเด็ก

ความสำเร็จในชีวิตการเรียนของนักเรียน ครูต้องจัดให้นักเรียนได้เล่นด้วย เพื่อกระตุ้นการเจริญงอกงามของสมองและการไหลเวียนเลือด โดยสมองที่หลั่งสารเคมีจะทำให้เราพร้อมเรียนรู้ ในที่นี้กล่าวถึงการเล่น 2 อย่าง คือเล่นกีฬาหรือและการเล่นด้านศิลปะ

Vocaby เกมฝึกและจำคำศัพท์ จากเด็กๆ ที่เกลียดภาษาอังกฤษเข้าไส้

Vocaby เกมส่งเสริมการเรียนรู้คำศัพท์ภาษาอังกฤษ ผลงานของนวัตกรรมเยาวชนที่เกลียดภาษาอังกฤษเพราะถูกบังคับให้เรียน ฉะนั้นผลงานชิ้นนี้จึงไม่ใช่แค่การสร้างเกมพัฒนาภาษาอังกฤษเท่านั้น แต่เป็นการท้าทายตัวเองในการทำงานบางในสิ่งที่ไม่ชอบอีกด้วย

ครูกับครู ครูกับพ่อแม่ ครูกับนักเรียน: สามพลังสร้าง Growth Mindset

สรุปวิธีสร้างความสัมพันธ์ 3 รูปแบบ: ครูกับศิษย์  ครูกับเพื่อนร่วมวิชาชีพ และครูกับพ่อแม่ ให้คุณครูนำไปใช้เพื่อสร้าง Growth Mindset ให้เด็กๆ

ลงมือทำ-ใคร่ครวญ-วิเคราะห์-ลงมือทำซ้ำ สร้างวงจรการเรียนรู้ไม่รู้จบ

ลงมือทำ-ใคร่ครวญ-วิเคราะห์-ลงมือทำซ้ำ 4 วงจรนี้ รวมเป็น 1 วงจร ‘การเรียนรู้ จากประสบการณ์’ หรือ Experiential Learning Theory (ELT) โดย ดร.เดวิด เอ. โคล์บ (Dr.David A. Kolb) นักทฤษฎีการศึกษา ที่เชื่อว่า หัวใจของการศึกษา คือ เรียนรู้ผ่านประสบการณ์จริง

1 2 3 4 54