“Centering” การตั้งหลักตั้งแกนไม่ให้ล้ม เมื่อเจอเรื่องลบ เรื่องร้าย

วิธีรับมือหลังเผชิญกับเหตุการณ์ร้ายๆ คือ การตั้งแกน (Centering) พาตัวเรากลับมาอยู่กับความสงบ และสัมผัสกับคุณค่าภายในแก่นกลางของตัวเอง พร้อมกับมือกับความท้าทายที่เกิดขึ้นในชีวิต หลอมรวมเอาปัญหาเข้ามาแปรเปลี่ยนเป็นความสร้างสรรค์

มหกรรมสอบในเด็ก: ความเครียดและความล้มเหลวก่อนวัยอันควร

เมื่อการสอบไม่ใช่แค่ผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาเฉพาะตัวเด็ก แต่คือตัววัดคุณภาพการศึกษาและความคาดหวังของผู้ปกครอง สิ่งที่เกิดคือ ‘ความป่วยไข้ทางใจ’ ของเด็กๆ เกิดอย่างรวดเร็วเกินไป