ปมฝังลึกที่หลงลืมไป อาจไม่เคยสูญหายและยังมีผลกับเราอยู่?

ปมหรือบาดแผล (trauma) ที่ส่งผลรุนแรงและยาวนาน เกิดได้จากหลายสาเหตุ ยิ่งเกิดเมื่ออายุน้อยเท่าไร ยิ่งมักเป็นบาดแผลที่เราไม่ค่อยรู้ตัว ทำความเข้าใจ ทบทวนตัวเอง ปลดล็อกข้อสงสัย กับ หมอโบว์ – พญ.วินิทรา แก้วพิลา จิตแพทย์เด็กและวัยรุ่น ต่อประเด็นปมอดีตฝังลึกจนเราหลงลืมไป แต่แท้จริงแล้ว ปมนั้นไม่เคยสูญหายและส่งผลจนถึงปัจจุบัน

เอะอะก็ตี ลูกเจ็บแต่ไม่จำ

ลงโทษโดยการตี จะส่งผลต่อความสัมพันธ์ในครอบครัว ทำให้ลูกไม่กล้าพูดคุยอย่างเปิดเผย รวมถึงกระทบต่อพัฒนาการและการแสดงออกด้านอารมณ์ แล้วถ้าไม่ตี พ่อแม่มีวิธีเข้าใจลูกได้ด้วย 4 วิธีงายๆ คือ ‘มองให้ถึงสาเหตุที่แท้จริง-กระตุ้นลูกแทนให้รางวัล-เปลี่ยนเป็นช่วย แทนที่จะลงโทษ-เป็นทีมเดียวกันกับลูก’

รับมือวัยรุ่นยุค Sexting: สื่อสารให้เข้าใจเรื่องความปลอดภัยของตัวลูกเอง

การส่งข้อความทางเพศเป็นพัฒนาการตามวัยของวัยรุ่น เพราะช่วงวัยนี้เป็นช่วงเวลาสำคัญในการนิยามอัตลักษณ์ทางเพศและรสนิยมทางเพศของตัวเอง ดังนั้นในยุคดิจิทัล ทักษะชีวิตทั้งในโลกออนไลน์และออฟไลน์เป็นสิ่งที่ผู้ปกครองต้องช่วยสร้างให้ลูก

นี่ไง ครอบครัวสมบูรณ์แบบของฉัน แล้วของคุณล่ะ ?

หนึ่งในปมที่พ่อแม่ยึดถือไว้จนทำให้ลูกเกิดปัญหา นั่นคือความสมบูรณ์แบบ ขัดกับคำอธิบายของหมอโอ๋ กุมารแพทย์เวชศาสตร์วัยรุ่น ที่บอกว่า ความสมบูรณ์แบบอาจเป็นแค่ใครแค่คนเดียวที่เลี้ยงเด็กคนหนึ่งหนึ่งได้อย่างมีความสุขและเป็นไปตามศักยภาพเขา

5 ไอเดียเตรียมพร้อม เมื่อลูกเริ่มเข้าสู่วัยรุ่น

5 ไอเดียเตรียมพร้อมรับมือและใช้ตั้งหลักเมื่อลูกเข้าสู่วัยรุ่น ซึ่งเป็นช่วงเวลาที่ร่างกายของลูกเผชิญกับการเปลี่ยนแปลงฮอร์โมนบางอย่างในร่างกาย ส่งผลให้ความคิดและพฤติกรรมเปลี่ยนไป

หมอโอ๋: พ่อแม่ที่ไม่สร้างบาดแผลให้ลูก คือพ่อแม่ที่ไม่ได้เลี้ยงลูก

ควบคุมตัวเองได้ดี-คิดยืดหยุ่นเป็น-มีความจำที่ดี นี่คือสิ่งที่พ่อแม่ควรจะคาดหวังให้เกิดกับลูกมากกว่าสิ่งใด บางครั้งอาจจะไม่ใช่แบบที่พ่อแม่ชอบ แบบแม่ต้องการ แต่ลูกจะไปได้ดีในเส้นทางของเขา

1 2 3 4 7