They are what you teach ลูกพ่อแม่ชอบสั่ง ไม่ชอบสอน

“ช่วงปีของวัยเด็กไม่ได้สูญหายไปไหนเลย แต่เป็นเหมือนรอยเท้าของเด็กที่เหยียบลงบนซีเมนต์เปียก ซึ่งแปลว่ามันถูกประทับไปตลอดชีวิต” ประโยคหนึ่งจากหนังสือ Childhood Disrupted

หยุดทำร้ายใจด้วยคำพูด เริ่มต้นกันใหม่ด้วยการสื่อสารอย่างสันติ

ทั้งที่เป็นความห่วงใย แต่พูดไม่ถูกวิธี ยังไงเสีย..คนฟังก็ปิดหูไม่รับฟังอยู่ดี เปลี่ยนเสียงหมาป่าให้เป็นเสียงยีราฟ ด้วยการสื่อสารอย่างสันติ (NCV) โดยใช้วิธี 3 โหมด (สื่อสาร, รับฟัง, เข้าใจตัวเอง) 4 ขั้นตอน (สังเกต, รู้สึก, ต้องการ ร้องขอ) ทั้งหมดเพื่อลดอาการบาดเจ็บจากคำพูดเชือดเฉือน

ไม่ได้ที่ 1 ไม่เห็นเป็นไร พื้นที่ปลอดภัยมาจากการเผชิญหน้าความผิดพลาด

ไม่มีประโยชน์อะไรที่พ่อแม่จะปกป้องลูกจากการทำผิดพลาดในชีวิต จงสอนลูกให้รู้จักล้มเหลว เพราะความผิดพลาดล้มเหลวจะเป็นเชื้อเพลิงเสริมสร้าง Grownth Mindset ให้ลูกใช้พัฒนาตัวเองได้

ภิญโญ ไตรสุริยธรรมา: ฟังเสียงลูก-ลดเสียงเรา ประสบการณ์เก่าใช้ไม่ได้กับอนาคต

‘ลดเสียงของตัวเองและฟังเสียงลูกให้มากขึ้น’ เคล็ดลับการเลี้ยงลูกแบบ ‘ภิญโญ ไตรสุริยธรรมา’ เพราะเชื่อว่าความรู้เดิมอาจใช้ไม่ได้กับโลกอนาคต

“โอบกอดบุตรหลาน ฟังเสียงเขา ลดเสียงเรา ประสบการณ์เก่าใช้ไม่ได้กับอนาคต” ภิญโญ ไตรสุริยธรรมา

“เราฟังลูกค้าได้ ฟังเจ้านายได้ ฟังลูกน้องได้ แต่ทำไมเราไม่เคยเปิดใจฟังลูกตัวเองบ้าง” ภิญโญ ไตรสุริยธรรมา

เลี้ยงลูกด้วยจุดแข็ง อย่าเสียเวลาไปกับข้อผิดพลาด นี่แหละพ่อแม่สายสตรอง

เพื่อชีวิตที่ดีของเขา พ่อแม่อย่ามัวเสียเวลาไปจมอยู่กับข้อผิดพลาดของลูก จงมองหาจุดแข็งและพัฒนาต่อ ทำได้ง่ายๆ แค่ 4 วิธี ชื่นชม-จดบันทึก-จัดแผนผัง-ถามตรงๆ 

1 2 3 5