Study From Home รวมคอร์สเรียนออนไลน์ในและต่างประเทศ และแพลตฟอร์มสร้างห้องเรียนสำหรับครู

เมื่อสถานการณ์ปัจจุบันไม่เอื้ออำนวยให้ออกไปเรียน ทำงานได้ The Potential รวบรวมคอร์สเรียนและแพลตฟอร์มสร้างห้องเรียนออนไลน์ให้กับครูและนักเรียน ไม่ว่าอยู่ที่ไหน หรือเหตุการณ์อะไรก็ไม่สามารถขัดขวางให้เราหาความรู้ได้

หมดเวลาชอล์กแอนด์ทอล์ค มาเรียนรู้อย่างเสรีผ่านห้องเรียน Netflix

วิชาเสรี หรือ​ FE​ (Free Elective) เป็นวิชาเพิ่มเติมที่เกิดขึ้นตามความสนใจของนักเรียน​โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย ข้อมูลสถิติช่วยยืนยันว่า การมีวิชาเลือกเสรี ทำให้นักเรียนสอบตกลดลง และเด็กๆ ส่วนใหญ่เกรดเฉลี่ยดีขึ้น เพราะเขาได้เลือกเรียนในสิ่งที่ตัวเองชอบจริงๆ

ทักทายด้วยรอยยิ้มก่อนเริ่มคาบ เพิ่มประสิทธิภาพการเรียนให้ดีขึ้น

เริ่มต้นคาบเรียนด้วยการทักทายและรอยยิ้มแจ่มใส ปล่อยพลังเชิงบวกให้กัน ช่วยสนับสนุนการมีส่วนร่วมเชิงวิชาการของเด็ก สร้างความรู้สึกมีส่วนร่วมในห้องเรียนนักเรียน ลดปัญหาพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสม ทั้งยังช่วยลดความตึงเครียดของครูได้อีกด้วย

เมื่อนักเรียนมีบาดแผลทางจิตใจ คุณครูก็ด้วยเหมือนกัน

เพราะเอาเข้าจริงแล้ว ความสัมพันธ์ระหว่างครูและนักเรียนไม่ใช่แค่การ ‘ให้และรับ’ ความรู้ทางวิชาการ แต่รวมถึงต่างฝ่ายต่างดูดซับอารมณ์ของกันและกัน