The 5th space: พื้นที่ที่ 5 ที่คนรุ่นใหม่สร้างการเรียนรู้ด้วยตนเอง ทำให้รู้ว่า “ฉันเป็นใคร มีศักยภาพอะไร”

พื้นที่ที่ 5 (the 5th Space) พื้นที่ที่คนรุ่นใหม่สามารถสร้างการเรียนรู้ด้วยตนเองอย่างอิสระ ผ่านการได้รับโอกาสจากผู้ใหญ่ในการเป็นผู้นำ ทดลอง เรียนรู้ ล้มเหลว หรือแม้แต่ทำผิดพลาด เป็นประสบการณ์สำคัญที่ช่วยให้พวกเขาเข้าใจตนเองจากภายใน ก่อนออกไปสร้างความสัมพันธ์กับภายนอก (self to society)

self-talk ในห้องเรียน growth mindset: สอนเด็กฟังเสียงหัวใจ ฝึกแยกความคิดลบกับบวก

ครูมีบทบาทช่วยสร้าง Growth Mindset ด้วยการฝึกให้นักเรียนรู้จักเสียงภายในใจตัวเอง และแยกแยะให้ออกระหว่างเสียงที่บอกให้เขาพยายาม กล้าลองเพื่อเรียนรู้ สัมผัสกับเรื่องท้าทาย ออกจากเสียงที่คอยบั่นทอนกำลังใจและขัดขวางไม่ให้เขาก้าวต่อ

ความขัดแย้ง และวิธีสงบศึกกับลูกด้วยดี ตอน 2

การทบทวนตัวเองและคลี่คลายความบาดหมางที่มีกับลูก คือ การตัดไฟแต่ต้นลม พ่อแม่จำเป็นต้องเรียนรู้ที่จะสังเกตและหา Shame Dynamic ของตัวเองให้เจอเพื่อสร้างเส้นทางใหม่ไม่ซ้ำแผลเดิมและเพื่อทำความเข้าใจตัวเองมากขึ้น

ความขัดแย้ง และวิธีสงบศึกกับลูกด้วยดี ตอน 1

สมาชิกภายในครอบครัวต่างมีความต้องการ นิสัยใจคอ เป้าหมายไม่เหมือนกัน บางครั้งอาจเกิดการเข้าใจผิด นำไปสู่การทะเลาะ และพัฒนาไปเป็นความขัดแย้ง หากไม่ได้รับการแก้ไขอาจกลายเป็นปัญหาในอนาคตได้ หนังสือ Parenting from the Inside Out จะมาช่วยไขข้อกังวลใจ ด้วยวิธีรับมือกับความขัดแย้ง

ความรู้สึกเป็นส่วนหนึ่งของชั้นเรียนและการเรียนแบบร่วมมือ ส่งผลต่อความสำเร็จในการเรียน

ความรู้สึกที่ว่าตนเป็นส่วนหนึ่งของชั้นเรียนและการเรียนแบบร่วมมือกัน เป็นปัจจัยทางสังคมที่ทำให้คนๆ หนึ่งประสบความสำเร็จในการเรียน ดังนั้น การจัดห้องเรียนควรแบ่งเวลาออกเป็น 2 ส่วน คือ เวลาสำหรับสังคมมีปฏิสัมพันธ์กับเพื่อน และเวลาสำหรับอยู่กับตนเองครึ่งหนึ่ง ซึ่งสามารถทำได้โดยให้นักเรียนทำงานร่วมกัน พร้อมกับมีส่วนร่วมในชั้นเรียน

1 2 3 4 5 64