ในโลกอนุบาล

ในโลกอนุบาล

รายการที่จะชวนคุณพ่อคุณแม่ ผู้ปกครอง แม่ครู และครูที่ต้องทำงานกับเด็กวัยอนุบาลทุกคน พูดคุยกันว่า ธรรมชาติของวัยนี้ต้องการอะไรบ้าง

ดำเนินรายการโดย : อภิสิรี จรัลชวนะเพท อุบลวรรณ ปลื้มจิตร