มนุษย์นักเรียนกับสิ่งที่ไม่เคยบอก

วันหยุด-ที่ไม่เคยได้หยุด เพราะเด็กสมัยนี้ต่างเห็นตรงกันว่าทุกเวลา ‘มีค่า’ ถ้าเลือกได้จึงขอใช้เวลาเหล่านี้ทุ่มไปกับการเรียนพิเศษ หาความรู้เพิ่มเติม มากกว่าไปเที่ยวเล่น

โรงเรียนกำลังสอนวิชาในอดีต ทั้งๆ ที่อนาคตต้องการ 4 ทักษะนี้

การเอาตัวรอด-ความคิดสร้างสรรค์-ทักษะเรื่องดิจิทัล-ความสามัคคี ล้วนเป็นสิ่งที่โลกต้องการ แต่กลับไม่ได้ถูกสอนในโรงเรียน แม้จะใช้เทคโนโลยีเข้ามาช่วยการสร้างสื่อนำเสนอต่างๆ – แต่ไม่ใช่สร้างทักษะดิจิทัลอย่างแท้จริง

เพราะความรู้ปัจจุบันไม่เพียงพอ ‘โรงเรียนอนาคต’ จะทำให้เด็กอยู่รอดและไปต่อในโลกที่เปลี่ยนแปลง

เปิดโรงเรียนอนาคต โรงเรียนที่เชื่อว่าความรู้ในปัจจุบันไม่เพียงพออีกต่อไปในศตวรรษที่ 21 ที่นี่นักเรียนต้องกิน นอน เรียนอยู่ด้วยกัน ผ่านกระบวนการเรียนรู้หลากหลายเพื่อสร้างความรู้และทักษะที่จะใช้ชีวิตในโลกอนาคต

วิจารณ์ พานิช: ต้อง ‘เรียนรู้’ แบบไหน และ อีกแค่ไหน จึง ‘เปลี่ยนแปลง’

‘Transformative Learning’ หรือ ‘การเรียนรู้สู่การเปลี่ยนแปลง’ เครื่องมือหนึ่งที่ช่วยเปลี่ยนการเรียนรู้ ตั้งแต่ความสัมพันธ์ระหว่างครูในฐานะ ‘คุณอำนวย’ (facilitator) กับผู้รับ และวิธีการเรียนที่ไม่ใช่ถ่ายโอนความรู้เป็นก้อนๆ แต่ต้องมาจากการลงมือทำ ประสบการณ์จริง และได้ใคร่ครวญคิดไตร่ตรอง

where are you ครูแนะแนว?

 “ที่โรงเรียน ‘เรียน’ เป็น part วิชาการ  ครูแนะแนวเป็น part ชีวิต” – KHAE

ฟังเสียงเด็ก TCAS: อยากให้ครูแนะแนวเป็นแบบไหน?

ระหว่างที่ฝุ่น(ในโซเชียล) กำลังตลบ ผู้คนออกมาตั้งคำถามกับระบบสอบ TCAS เราลงพื้นที่คุยกับนักเรียนจำนวนหนึ่ง ถามคำถามสั้นๆ 3 คำถาม ยังมีวิชาแนะแนวอยู่มั้ย, เรียนอะไร และครูแนะแนวการเรียนอย่างเดียว หรือแนะแนวทางชีวิตด้วย?

1 2 3 5