Relational mindset: ความสัมพันธ์ครูกับศิษย์ในฐานะมนุษย์ เพราะสัมพันธ์ที่ดีมีผลต่อการเรียนรู้

นักเรียนคนหนึ่งจะประสบความสำเร็จหรือไม่ ครูเป็นปัจจัยหนึ่งที่สำคัญ หากเขารู้สึกว่าได้รับการเอาใจใส่จากครู รับฟัง เห็นอกเห็นใจจากครู นักเรียนจะรู้สึกอบอุ่นและมีกำลังใจที่จะเรียน

10 อันดับประเทศที่เหมาะต่อการเลี้ยงลูกมากที่สุดแห่งปี 2020

“2020 Best Countries Report and Ranking” จัดอันดับความ “ที่สุดในโลก” ในประเด็นต่างๆ 2 ใน 24 หมวด คือ ประเทศที่การศึกษาดีที่สุดในโลก และ ประเทศที่เหมาะแก่การเลี้ยงลูกมากที่สุดในโลก ประเทศไทยอยู่ตรงไหน มาดูกัน

การศึกษาในโลกยุคใหม่และเรียนรู้ตามความถนัด: ควรมุ่งเน้น AI หรือ พหุปัญญา?

เมื่อ Personalized Learning หรือ การเรียนรู้ตามความถนัดของแต่ละคน กลายเป็นโมเดลจัดการการเรียนรู้ที่ได้รับการผลักดันมากขึ้นเรื่อยๆ คำถามจึงมีอยู่ว่า ระหว่าง A.I กับ พหุปัญญา แบบไหนดีกว่ากัน

PBL: เสกปัญหาให้เป็นการเรียนรู้ ไม่หนีแต่สู้ เพื่อรู้จริงและเข้าใจ

ชวนอ่านการ์ตูน PBL ‘นวัตกรรมทางการศึกษา’ ที่จะทำให้เด็กๆ มีทักษะในศตวรรษที่ 21 เพราะการแก้ปัญหาหนึ่งย่อมเรียกร้อง การคิดวิเคราะห์, ความสร้างสรรค์, ทำงานร่วมเป็นทีม และการสื่อสาร และยังก่อคาแรกเตอร์อย่าง ความสงสัยใคร่รู้, การริเริ่ม, ความเข้าอกเข้าใจผู้ใช้งาน (empathy), การปรับตัวยืดหยุ่น

Problem Based Learning: การเรียนรู้ที่เด็กสร้างความรู้ด้วยตัวเองที่ลำปลายมาศพัฒนา

โรงเรียนลำปลายมาศพัฒนา ใช้ PBL (Problem Based Learning) คือ การเรียนรู้โดยตั้งต้นจากปัญหามาเป็นหลักสูตรการสอนอย่างเต็มเวลา โดยใช้คอนเซ็ปต์ 2 ส่วนคือ หนึ่ง-รู้จักการทำ สามเหลี่ยมภูเขาน้ำแข็ง และ สอง-รหัส ซึ่งมีอยู่ 2 ชุดคือ P (problem) กับ K (knowledge)

เปิดห้อง Makerspace โรงเรียนบ้านปลาดาว: แค่นั่งมองต้นไม้เฉยๆ ก็รู้ว่าเรียนรู้จากมันได้

Makerspace หรือ ห้องนักสร้าง นวัตกรรมการเรียนรู้ที่กำลังเกิดขึ้นในโรงเรียนบ้านปลาดาว จ.เชียงใหม่ เกิดขึ้นเพื่อจัดการการศึกษาใหม่ให้สอดรับการเปลี่ยนแปลงโลกยุค disruption

1 2 3 10