ความรู้สึกเป็นส่วนหนึ่งของชั้นเรียนและการเรียนแบบร่วมมือ ส่งผลต่อความสำเร็จในการเรียน

ความรู้สึกที่ว่าตนเป็นส่วนหนึ่งของชั้นเรียนและการเรียนแบบร่วมมือกัน เป็นปัจจัยทางสังคมที่ทำให้คนๆ หนึ่งประสบความสำเร็จในการเรียน ดังนั้น การจัดห้องเรียนควรแบ่งเวลาออกเป็น 2 ส่วน คือ เวลาสำหรับสังคมมีปฏิสัมพันธ์กับเพื่อน และเวลาสำหรับอยู่กับตนเองครึ่งหนึ่ง ซึ่งสามารถทำได้โดยให้นักเรียนทำงานร่วมกัน พร้อมกับมีส่วนร่วมในชั้นเรียน

Sacred Mountain สนามเด็กเล่นทางจิตวิญญาณที่บอกเราว่า โลกคือปาฏิหาริย์และชีวิตคือความศักดิ์สิทธิ์

‘การค้นพบและเข้าใจตัวเองได้อย่างลึกซึ้ง’ คือ หัวใจของงาน Sacred Mountain Festival งานที่จะพาทุกคนไปดำดิ่ง เชื่อมโยง และทำความเข้าใจตัวเองอย่างลึกซึ้ง

Relational mindset: ความสัมพันธ์ครูกับศิษย์ในฐานะมนุษย์ เพราะสัมพันธ์ที่ดีมีผลต่อการเรียนรู้

นักเรียนคนหนึ่งจะประสบความสำเร็จหรือไม่ ครูเป็นปัจจัยหนึ่งที่สำคัญ หากเขารู้สึกว่าได้รับการเอาใจใส่จากครู รับฟัง เห็นอกเห็นใจจากครู นักเรียนจะรู้สึกอบอุ่นและมีกำลังใจที่จะเรียน

‘White Mountain, Black Water’ ถ้าน้ำมีชีวิต เสียงมันจะเป็นยังไงนะ

คุยกับสาวไทยและหนุ่มจีนจากรั้ว NYC เจ้าของโปรเจคท์ White Mountain, Black Water งาน Interactive Sound Installatio ที่ไอเดียหลักคือการใช้น้ำสร้างเสียงดนตรีผ่อนคลาย ทั้งคู่เริ่มต้นจากความสงสัยว่า ถ้านำ้มีชีวิต เสียงมันจะเป็นยังไงนะ

Flock Learning: มาคุยกันหน่อยได้ไหม ทำไมฉันต้องเป็นพ่อแม่ที่ดีแล้วลืมความสุขของตัวเอง

Flock learning คือกลุ่มที่เห็นภาระอันหนักอึ้งจากกลุ่มคนที่อยากเป็นพ่อแม่ทีดีมากกว่าพ่อแม่ที่มีความสุข จึงเปิด ‘พื้นที่ปลอดภัย’ ให้พ่อแม่มาแชร์และเช็คทุกข์สุขและความคาดหวังของตัวเอง

‘ความรู้สึก’ ส่วนผสมหลักในการเรียนรู้ ประตูสู่การเรียนรู้ไม่รู้จบ

ข้อเท็จจริงทางประสาทสมองยืนยันว่า การเรียนรู้ที่ดีที่สุดเกิดขึ้นเมื่อสมองซีกหน้าทั้งสองข้าง ทั้งส่วนความรู้สึกและการคิดวิเคราะห์ ทำงานพร้อมกัน เพราะเมื่อเรามี passion กับมันอย่างลึกซึ้งและมากพอ ก็จะทำให้เรารู้สึกอยากเป็นเจ้าของการเรียนรู้ด้วยตัวเองโดยไม่ต้องมีใครบอก

1 2 3 4