อ่าน เล่น ทำงาน: อ่าน-สมองและจิตใจของเด็กสร้างขึ้นมาได้อย่างไร ตอนที่ 1

นพ.ประเสริฐ ผลิตผลการพิมพ์ เปรียบเทียบการทำงานของสมองเอาไว้ว่า สมองทำงานซับซ้อนราวสายการบิน อิสระแต่เป็นหนึ่งเดียวอย่างวงออเคสตร้า ฮับหรือวาทยกรจึงสำคัญมาก และสร้างได้ด้วยการ อ่าน-เล่น-ทำงาน

อ่าน เล่น ทำงาน: อ่านวรรณคดีไทย ลูกจะเผชิญด้านมืดได้ดีกว่าคำพ่อแม่สั่งสอน

มีคำถามมาหาคุณหมอเสมอๆ ว่า ลูกอ่านรามเกียรติ์ได้ไหม เห็นมีฉากฆ่ากันมากมาย นพ.ประเสริฐ ผลิตผลการพิมพ์ จะตอบเสมอว่าอ่านได้ ด้วยเหตุผลสองข้อ

อ่าน เล่น ทำงาน: อ่าน ‘อย่างมีความสุข’ เพื่อสร้างระบบความจำใช้งาน

‘ความจำใช้งาน’ สร้างตัวเองขึ้นมาจากการอ่าน เล่น และทำงาน การอ่านเริ่มต้นได้ตั้งแต่การนอนฟังและดูนิทานก่อนนอน ส่วนผสมสำคัญคือ บรรยากาศแห่งความสุขที่พ่อแม่สร้างได้ … นพ.ประเสริฐ ผลิตผลการพิมพ์เรียกทั้งหมดนี้ว่า กำเนิดและพัฒนาการของความจำใช้งาน

อ่านเถอะนะ ง่ายจะตายชัก

หนนี้ นพ.ประเสริฐ ผลิตผลการพิมพ์ บอกอย่างตรงไปตรงมาว่าการอ่านนิทานคือวิธีเลี้ยงลูกที่ง่ายและได้ผลที่สุดในโลก ฉลาด-รักการอ่านเป็นแค่ผลพลอยได้ แต่ประโยชน์ตรงๆ เต็มๆ คือลูกรับรู้ว่าพ่อแม่ที่มีอยู่จริง

อ่าน เล่น ทำงาน: เด็กพูดคนเดียวคือเรื่องปกติ ความจำใช้งานของเขากำลังทำงาน

เด็กพูดคนเดียวไม่ใช่เรื่องผิดปกติ นพ.ประเสริฐ ผลิตผลการพิมพ์ อธิบายว่านี่คือการบริหาร ‘ความจำใช้งาน’ เพื่อให้รู้ว่าต้องทำอะไรต่อไป เพื่อนำไปสู่ข้อพิสูจน์ที่ว่า ความจำใช้งานจริงๆ ต้องเกิดจากการเล่นจริงๆ และทำงานจริงๆ

อ่าน เล่น ทำงาน: ‘นิทาน’ สมาธิและความฉลาดเริ่มต้นในห้องนอนยามค่ำคืน

นพ.ประเสริฐ ผลิตผลการพิมพ์ ชี้ให้เห็นความมหัศจรรย์ของการอ่านนิทานก่อนนอน ที่ไม่ได้มีประโยชน์เพียงการสร้างสายสัมพันธ์ (attachment) แต่ส่งผลต่อการสร้างสมาธิ (attention) ด้วย

1 2