9 วิธีพ่อแม่ช่วยลูกพิชิตฝัน ดันไปให้สุดทาง

เพราะเป้าหมายเป็นสิ่งสำคัญลำดับแรกที่ช่วยกระตุ้นการใช้ชีวิตในระยะยาว นี่คือ 9 วิธีช่วยให้คนรุ่นใหม่ค้นหาเป้าหมายของตัวเองเจอ ซึ่งต้องอาศัยความร่วมมือจากพ่อแม่ที่ต้องสวมบทบาทเป็นพี่เลี้ยง

สังคมดี เพราะเด็กรู้คิดและคิดดี มีคุณครูเป็นผู้ช่วยคนสำคัญ

การสอนให้นักเรียนคิดที่แท้จริง ไม่ใช่แค่กระตุ้นให้นักเรียนให้คิดวิเคราะห์เท่านั้น แต่ควรรวมถึงการคิดใคร่ครวญความรู้จนตกผลึกเป็นสติปัญญามองเห็นคุณค่าที่จะเปลี่ยนแปลงตนเองให้เป็นคนที่ดีขึ้นด้วย

เลี้ยงลูกด้วยจุดแข็ง อย่าเสียเวลาไปกับข้อผิดพลาด นี่แหละพ่อแม่สายสตรอง

เพื่อชีวิตที่ดีของเขา พ่อแม่อย่ามัวเสียเวลาไปจมอยู่กับข้อผิดพลาดของลูก จงมองหาจุดแข็งและพัฒนาต่อ ทำได้ง่ายๆ แค่ 4 วิธี ชื่นชม-จดบันทึก-จัดแผนผัง-ถามตรงๆ 

TALK LIKE TED: พูดแบบนี้ถึงจะมีคนฟัง

การพูดแบบTED-พูดแล้วมีคนฟัง ไม่ได้ตั้งต้นแค่ ‘คนพูด’ เพียงอย่างเดียว กลับต้องผสมผสานแก่นหรือ ‘ไอเดีย’ รวมกับพลังของการสื่อสารด้วย ในเมื่อ ‘เด็กสมัยนี้’ พูดแล้วไม่มีใครฟัง พวกเขาจึงต้องใช้ไอเดียพูดแทน

เพราะสมองทำงานผ่านท่าทาง สัญชาตญาณวางใจการมองเห็นและได้ยิน เราจึงแตกหักกันง่ายๆ ในโลกโซเชียล

ไม่ว่าเทคโนโลยีการสื่อสารจะก้าวล้ำอย่างไร สังคมก็ยังคงต้องมีการพูดคุยสื่อสารระหว่างคนกับคนเช่นเดิมอยู่ดี เพราะหากการสื่อสารไม่มีน้ำเสียง สีหน้าท่าทางมาประกอบ มีโอกาสสูงมากที่จะเข้าใจกันผิด

1 2 3 8