อ่าน เล่น ทำงาน: อ่านนิทานได้อะไร ฉบับสมบูรณ์ ตอนที่ 6

การจัดกลุ่ม จำแนก จัดอันดับ และกำหนดตัวบ่งชี้ คือ ประโยชน์ของการอ่านหนังนิทานในบทความฉบับนี้ของนพ.ประเสริฐ ผลิตผลการพิมพ์ ทั้งหมดนี้คือ คือพื้นฐานของคณิตศาสตร์ และการนับ การบวก และการลบ เกิดขึ้นได้เองจากการเล่น และเป็นการเกิดขึ้นด้วยกลไกธรรมชาติ ซึ่งการศึกษาไทยไม่เชื่อเรื่องนี้

อ่าน เล่น ทำงาน: อ่านนิทานได้อะไร ฉบับสมบูรณ์ ตอนที่ 5

conservation – คงไว้ซึ่งความมีอยู่ กับ decentration – ลดศูนย์กลางลง คือประโยชน์ข้อ 9 และ 10 จากการอ่านนิทาน ซึ่งเป็นสองข้อที่นพ.ประเสริฐ ผลิตผลการพิมพ์ บอกว่า สำคัญยิ่งยวดเพราะหากไม่เรียบร้อยความสามารถถัดๆ มาก็จะไม่เรียบร้อยตามไปด้วย นั่นคือคณิตศาสตร์

อ่าน เล่น ทำงาน: อ่านนิทานได้อะไร ฉบับสมบูรณ์ ตอนที่ 4

สร้างโลก และ สร้างวิธีคิด คือประโยชน์สองข้อ(ที่ไม่สุดท้าย) จากการอ่านนิทาน นพ.ประเสริฐ ผลิตผลการพิมพ์ ย้ำเสมอว่า ความรู้เอาไว้ทีหลัง ไม่ต้องรีบ นิทานจึงควรเป็นนิทาน ไม่ควรสอนอะไรตอนจบ

อ่าน เล่น ทำงาน: อ่านนิทานได้อะไร ฉบับสมบูรณ์ ตอนที่ 3

โลกในห้องนอนครอบโลกในนิทานไว้ชั้นหนึ่ง พ่อแม่ที่นอนข้างๆ มีอยู่จริงเสมอ อ่านนิทานไปเรื่อยๆ ไม่หยุดยั้ง รอยต่อระหว่างสองโลกจึงจะบังเกิดขึ้น เด็กๆ ผลุบเข้าออกระหว่างสองโลกอยู่ตลอดเวลา “เพราะหน้ากระดาษ 1 หน้า คือโลก” นพ.ประเสริฐ ผลิตผลการพิมพ์ กล่าวไว้

อ่าน เล่น ทำงาน: อ่านนิทานได้อะไร ฉบับสมบูรณ์ ตอน 2

ไม่ว่าห้องนอนจะร้อน มีแอร์หรือไม่มีแอร์ พ่อรวยหรือแม่จน เด็กมิได้อยู่ในห้องนอน เขาอยู่ในเล่มหนังสือคือจักรวาล แม่อาจจะเผลอหลับก่อน หรือ พ่ออ่านผิดๆ ถูกๆ ลูกจะพาตัวตนของพ่อแม่ดำดิ่งและเที่ยวไปในนิทานด้วยกัน – นพ.ประเสริฐ ผลิตผลการพิมพ์

อ่าน เล่น ทำงาน: อ่านนิทานได้อะไร ฉบับสมบูรณ์ ตอน 1

เป็นความพยายามของ นพ.ประเสริฐ ผลิตผลการพิมพ์ ที่จะเขียนถึงประโยชน์ของการอ่านนิทานให้ลูกฟังอย่างเป็นระบบอีกครั้ง และเชื่อว่าหลังจากนี้อีกไม่นานก็จะไม่สมบูรณ์อีก เพราะงานวิจัยวิทยาศาสตร์ด้านสมองก้าวหน้าไม่หยุดยั้ง นับวันเรายิ่งอธิบายได้มากขึ้นว่าเพราะอะไรการอ่านนิทานให้ลูกฟังจึงมีประโยชน์

1 2 3