อ่าน เล่น ทำงาน: อ่าน-สมองและจิตใจของเด็กสร้างขึ้นมาได้อย่างไร ตอนที่ 1

นพ.ประเสริฐ ผลิตผลการพิมพ์ เปรียบเทียบการทำงานของสมองเอาไว้ว่า สมองทำงานซับซ้อนราวสายการบิน อิสระแต่เป็นหนึ่งเดียวอย่างวงออเคสตร้า ฮับหรือวาทยกรจึงสำคัญมาก และสร้างได้ด้วยการ อ่าน-เล่น-ทำงาน

อ่าน เล่น ทำงาน: รู้จักพลิกแพลง เปลี่ยนแปลงได้ไม่รู้จบด้วย ‘ความจำหมายเลข 4‘

นพ.ประเสริฐ ผลิตผลการพิมพ์ พาไปทำความรู้จักความจำหมายเลข 4 หรือชื่อเต็มว่าความจำใช้งานหมายเลข 4 ซึ่งมีหน้าที่ประสานงาน และถ้าความจำส่วนนี้ทำงานได้ดีจะนำไปสู่การตัดสินใจและลงมือทำงานด้วยความสามารถที่จะพลิกแพลงหรือเปลี่ยนแปลงไม่รู้จบ

อ่าน เล่น ทำงาน: ของเล่นเด็ก (ตอน 1) “ซื้อเพื่อลดความวิตกกังวลของพ่อแม่หรือพัฒนาการลูก”

นพ.ประเสริฐ ผลิตผลการพิมพ์ ตั้งคำถามกับพ่อแม่ว่า ซื้อของเล่นเพื่อ(ลดความกังวล)ตัวเอง หรือเพื่อพัฒนาการลูก เพราะของเล่นก็เหมือนวิตามิน มีมากไปมิได้ช่วยอะไรและจะกลายเป็นปัญหาเมื่อของเล่นดาษดานั้นแย่งเวลาของพ่อแม่ตัวเป็นๆ ไป

อ่าน เล่น ทำงาน: อ่านวรรณคดีไทย ลูกจะเผชิญด้านมืดได้ดีกว่าคำพ่อแม่สั่งสอน

มีคำถามมาหาคุณหมอเสมอๆ ว่า ลูกอ่านรามเกียรติ์ได้ไหม เห็นมีฉากฆ่ากันมากมาย นพ.ประเสริฐ ผลิตผลการพิมพ์ จะตอบเสมอว่าอ่านได้ ด้วยเหตุผลสองข้อ

อ่าน เล่น ทำงาน: จดจ่อ-แบ่งส่วน-เปลี่ยนจุดสนใจ ในระบบความจำใช้งาน

นพ.ประเสริฐ ผลิตผลการพิมพ์ พาไปรู้จัก ส่วนบริหารกลางที่มีหน้าที่บริหารความจำด้านเสียง กับ ความจำใช้งานด้านมิติสัมพันธ์ และยังทำหน้าที่ดูแลพัฒนาการ FDA (focus-divide-switch attention) ตั้งใจจดจ่อ แบ่งส่วน และสลับสับเปลี่ยนจุดสนใจ ของความจำใช้งานด้วย

อ่าน เล่น ทำงาน: อ่าน ‘อย่างมีความสุข’ เพื่อสร้างระบบความจำใช้งาน

‘ความจำใช้งาน’ สร้างตัวเองขึ้นมาจากการอ่าน เล่น และทำงาน การอ่านเริ่มต้นได้ตั้งแต่การนอนฟังและดูนิทานก่อนนอน ส่วนผสมสำคัญคือ บรรยากาศแห่งความสุขที่พ่อแม่สร้างได้ … นพ.ประเสริฐ ผลิตผลการพิมพ์เรียกทั้งหมดนี้ว่า กำเนิดและพัฒนาการของความจำใช้งาน

1 2