Public Space แห่งอัมสเตอร์ดัมที่เด็กไม่เป็นส่วนเกิน

เยอรมนี อัมสเตอร์ดัม เนเธอร์แลนด์ เด็กๆ มีประสบการณ์ใช้ชีวิตในพื้นที่สาธารณะเยอะมาก มีงานศึกษามากมายถึงประโยชน์ของการพาเด็กเที่ยวนอกบ้าน ซึ่งพอมาเห็นจริงๆ แล้ว เราคิดว่านี่เป็นผลจากการฝึกฝน การทำซ้ำ ไปเจอของจริงที่ส่งผลต่อการเรียนรู้ของเด็กๆ ได้อย่างลึกซึ้งและซับซ้อน

อ่าน เล่น ทำงาน : เพื่อคำว่า ‘ความสำเร็จ’ เราทำอะไรกันอยู่

เพียงเพราะคำว่า ‘ความสำเร็จ’ หลายครอบครัว จึงไม่ได้เล่น ไม่ได้กินข้าวกับพ่อแม่ และไม่มีนิทานก่อนนอน การไม่ๆๆ ทั้งหมดนี้้ นพ.ประเสริฐ ผลิตผลการพิมพ์ อธิบายถึงปลายทางว่าจะนำไปสู่การ ‘ปิด’ วาล์วนิรภัย ระบายความกดดันออกไปจากใจเด็ก

‘ความเหลื่อมล้ำแห่งการเล่น’ มีอยู่จริง และการที่เด็กไม่ได้เล่นคือปัญหาสังคม

ความเหลื่อมล้ำแห่งการเล่น มาจาก 2 ปัจจัย คือ จากเรื่องเพศ และ ความพร้อมทางสังคม เด็กผู้ชายมีโอกาสเล่นของเล่นพวกบล็อกหรือเลโก้มากกว่าเด็กผู้หญิง ขณะที่เด็กในครอบครัวยากจน (ทั้งชายและหญิง) มีโอกาสน้อยยิ่งกว่าที่จะเข้าถึงของเล่นในแบบเดียวกัน

โปรดจ่ายใบสั่งยาที่เขียนว่า ‘เล่น เล่น และเล่น’

การเล่น สำหรับเด็กมีประโยชน์ใช่เล่น เพราะทำให้เด็กได้เเสริมทักษะทางสังคม ภาษา และการควบคุมตนเอง เช่นเดียวกันกับความสามารถในการช่วยจัดการความเครียดและสร้างความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างเด็กๆ กับผู้ปกครอง

เรียนปนเล่น เล่นปนเรียน: กระบวนการเรียนรู้ที่เหมาะสมสำหรับเด็กปฐมวัย

Play-based learning กระบวนการเรียนรู้ผ่านการเล่นที่ทางทีมวิจัยจากประเทศออสเตรเลียพบว่า เป็นทักษะการเรียนรู้แห่งศตวรรษที่ 21 ที่เหมาะสมกับเด็กปฐมวัย