หนึ่งวันที่ฉันเบื่อห้าง ออกไปเรียนรู้โลกกว้าง ใน Public Space

วันหยุดทีไร ทำไมไม่ไปที่อื่นนอกจากห้างสรรพสินค้า

ตอบอย่างเร็วๆ ที่สุดคือ มีครบ จบที่ห้างเดียว

แต่ถ้ามองลึกลงไปกว่านั้น จริงหรือไม่ว่า เราไม่มีที่ไป โดยเฉพาะพื้นที่สาธารณะ หรือ Public Space ในความหมายของสถานที่ที่ทุกคนเข้าถึงและใช้ร่วมกัน ผ่านหลากหลายกิจกรรม หรือจะนั่งนอนเฉยๆ ก็ย่อมได้

public space bonalisasmile

 

อ่านความหมายเพิ่มเติมของ Public Space ได้ที่นี่ สรณรัชฎ์ กาญจนะวณิชย์: PUBLIC SPACE ควรมีไว้เล่น สัมผัส และสูดหายใจเข้าเต็มปอด