“อย่าสอนให้รู้ แต่จงสอนให้คิด” ห้องเรียนชีวิตเด็กน้ำท่อม

“ลุกขึ้นออกจากจุดที่ต่ำ แล้วลุกขึ้นมาทำเพื่อสังคม”

เพราะต้องการให้เด็กน้ำท่อม เปลี่ยนแปลงตัวเอง

สมพงษ์ หลีเคราะห์ หรือ บังพงษ์ ตระหนักถึงความสำคัญของ ‘วิชาชีวิต’ ในหมู่บ้าน จึงต้องการเปลี่ยนเยาวชนในจังหวัดสตูล ผ่านการทำกิจกรรมต่างๆ เช่น งานวิจัย การดูแลเรื่องทรัพยากร และการเรียนรู้นอกห้องเรียนภายใต้ชุมชน

“ผู้ใหญ่ต้องเลิกสอนเด็กได้แล้วว่า ไม่เรียนหนังสือแล้วจะเอาอะไรไปสอบ”