‘เล็กแต่ลึก’ และ ‘เรื่องจริงชีวิตจริง’ การเรียนรู้พลเมืองเยาวชนสงขลาที่ทำให้หัวใจคนเรียนถูกขยาย

กระบวนการเรียนรู้ที่ออกแบบให้เด็กได้ไปเจอกับเรื่องจริง ชีวิตจริง และได้ทำจริง โดยมีครูพลเมืองและพี่เลี้ยง ช่วย ‘ช้อน’ ประเด็น ผลักดัน และเชื่อมโยงปัญหาที่ใครอื่นคิดว่าเป็นเรื่องเล็กอย่าง การอนุรักษ์พันธุกรรมผักพื้นบ้าน, ประวัติศาสตร์ชุมชน, และอื่นๆ ให้ยกระดับเพื่อเชื่อมไปสู่ประเด็นอื่นในสังคมได้

สวนสายรุ้งแห่งวัฒนธรรม: มหกรรมเยาวชนชาติพันธ์ุตากที่เชื่อว่าทุกคนมี ‘สี’ เป็นของตัวเอง

สวนสายรุ้งแห่งวัฒนธรรม งานที่จัดโดยเยาวชนชาติพันธ์จังหวัดตาก ต้องการสื่อสารว่าทุกคนมีสีของตัวเอง กลิ่นของตัวเอง รสชาติของตัวเอง ที่รุ้งสวยก็เพราะสีสันหลากหลายแต่ไม่กลืนกัน 

พัฒนาทักษะศตวรรษที่ 21 ด้วยศิลปะ: ไม่ตั้งหลักที่หัว แต่คืนเวลาให้ออกไปรับประสบการณ์

คุยกับ กิตติรัตน์ ปลื้มจิตร ถึงบทบาท ‘การสร้างการเรียนรู้’ ติดเครื่องมือเพื่อพัฒนาทักษะ 4Cs – Collaboration, Critical Thinking, Communication, Citizenship ผ่านโครงการ Active Citizen เพราะหัวใจของการออกแบบการเรียนรู้อาจไม่ได้ตั้งต้นที่การใช้หัว แต่เป็นการคืนประสบการณ์ความเป็นมนุษย์ให้กับเด็กๆ

Active Citizen: สร้าง EF เปลี่ยนสมองวัยรุ่นด้วยการเรียนรู้นอกห้องเรียน

บทความชิ้นนี้ว่าด้วยงานวิจัยที่ใช้ชุมชนเป็นฐานการเรียนรู้ (Community Based Learning) ในโครงการ active citizen เกี่ยวเนื่องกับการสร้างการเรียนรู้นอกห้องเรียนอย่างไร ด้วยวิธีการแบบไหน และมีผลจริงแง่เปลี่ยนแปลงสมอง (EF) ของเด็กวัยรุ่นในโครงการอย่างไร 

LSEd Symposium 2019: สัมมนาวิชาการครบรอบ 5 ปี คณะวิทยาการเรียนรู้และศึกษาศาสตร์ มธ.

คณะวิทยาการเรียนรู้และศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ขอเชิญร่วมงานสัมมนาวิชาการ LSEd Symposium 2019 & TSS Open-house ในหัวข้อ “การเรียนรู้ที่มีค่า การศึกษาที่แตกต่าง” ภายในมีการเสนอแนวคิด นวัตกรรม เทคนิคการจัดกระบวนการเรียนรู้ในรูปแบบที่แตกต่าง นอกจากนี้ยังเปิดบ้านโรงเรียนสาธิตแหงมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ให้สัมผัสกระบวนการเรียนรู้อีกด้วย

การศึกษา ‘ป้า’ ออกแบบเองได้: ทองคำ เจือไทย นักวิจัยปูแสมที่เสกท้องร่องเป็นห้องเรียน

ทำไมอาชีพจับปูแสมถึงหายไปจากชุมชน สู่การลงมือพาเด็กในโรงเรียนหาคำตอบแบบบ้านๆ ออกไปคุยกับคนจับปู ไปศึกษาชีวิตปู ไปดูว่าปูอยู่อย่างไร กินอะไร แล้วทำไมมันหายไป ทั้งหมดคือกระบวนการเรียนรู้ที่ช่วยสำนึกด้านสิ่งแวดล้อมให้กับเยาวชน ผ่านการลงมือทำ และไปสัมผัสประสบการณ์จริง โดยไม่ต้องเปิดตำรา

1 2 3 8