‘ขยะวิทยา’ ตลอดชีวิต ของเด็กๆ คลองโต๊ะเหล็ม จังหวัดสตูล

แค่ความรู้สึกอยากแก้ปัญหาการทิ้งขยะไม่เป็นที่ของเด็กๆ ในสตูล กลับกลายเป็นมาเป็นโครงงาน ‘ขยะ’ อย่างจริงจัง รวบรวมข้อมูล ศึกษาผลกระทบ เรียนรู้การแยกประเภท รวมถึงวิธีการจัดการขยะที่เหมาะสมกับชุมชนและสอดคล้องกับหลักการของศาสนาอิสลาม

ปันจักสีลัตแห่งบ้านทุ่ง จังหวัดสตูล กระบวนเรียนรู้ที่มาจากสถานการณ์จริง

ในระดับสากล ปันจักสีลัตคือวัฒนธรรมร่วมและถูกยกระดับเป็นกีฬาสากลที่มีสมาคมวิชาชีพรองรับ หากในระดับชุมชน ปันจักสีลัตถูกใช้เป็น ‘กระบวนการเรียนรู้’ ของเด็กกลุ่มหนึ่ง ณ ชุมชนบ้านทุ่ง ตำบลละงู อำเภอละงู จังหวัดสตูล

ชวน ‘ราชาน้ำท่อม’ ไปปลูกป่าด้วยวิถีวิจัย การศึกษาที่ชุมชนออกแบบเอง

คุยกับ สมพงษ์ หลีเคราะห์ หรือ บังพงษ์ คนที่ทำงานทุกอย่าง โดยเฉพาะการใช้วิถีวิจัยทำงานกับกลุ่มเยาวชนราชาน้ำท่อม จนกลายมาเป็นแกนนำและพลังสำคัญของชุมชน ในเนื้องาน บังพงษ์ใช้วิธีเดินตามเด็ก เดินพร้อมเด็ก และหนุนให้เด็กเดิน เพื่อชวนเด็กๆ หันหลังให้น้ำท่อม แล้วมาปลูกป่า ทำธนาคารปูม้า

วันหนึ่งฉันเดินเข้าป่าเลน เจอคุณปู่โกงกางและสัตว์น้ำตัวเล็กๆ

แม้จะเติบโตมากับชายเลและป่าเลน และป่าเลนแห่งนี้จะมีชื่อเสียงระดับจังหวัด แต่กลุ่มเยาวชนจากบ้านท่าน้ำเค็มใต้ ตำบลท่าแพ อำเภอท่าแพ จังหวัดสตูล แทบไม่รู้รายละเอียดเกี่ยวกับผืนป่าเลนบ้านเกิดเลย จนได้รับการชักชวนให้เข้าร่วมโครงการกลไกชุมชนสู่การพัฒนาเยาวชนจังหวัดสตูล พวกเขาจึงเห็นว่าน่าจะเป็นโอกาสดีที่จะพาตัวเองเข้าไปเรียนรู้ และส่งต่อความรู้เหล่านี้แก่น้องรุ่นต่อไป

‘น้ำตกสายใจ’ ห้องเรียนหน้าร้อน สอนให้เด็กๆ บ้านเขาไครรู้ว่าตัวเองเป็นใคร

น้ำตกสายใจ แลนด์มาร์กสำคัญแห่งบ้านเขาไคร จังหวัดสตูล แหล่งท่องเที่ยวและต้นน้ำเลี้ยงคนในชุมชน แต่ปัญหาคือทรัพยากรเสื่อมลงเพราะมีคนเข้าไปใช้งานอย่างไม่เคารพกติกา เป็นเหตุให้เยาวชนในชุมชนลุกขึ้นมาเปลี่ยนแปลง

1 2 3 6