พัฒนาทักษะศตวรรษที่ 21 ด้วยศิลปะ: ไม่ตั้งหลักที่หัว แต่คืนเวลาให้ออกไปรับประสบการณ์

คุยกับ กิตติรัตน์ ปลื้มจิตร ถึงบทบาท ‘การสร้างการเรียนรู้’ ติดเครื่องมือเพื่อพัฒนาทักษะ 4Cs – Collaboration, Critical Thinking, Communication, Citizenship ผ่านโครงการ Active Citizen เพราะหัวใจของการออกแบบการเรียนรู้อาจไม่ได้ตั้งต้นที่การใช้หัว แต่เป็นการคืนประสบการณ์ความเป็นมนุษย์ให้กับเด็กๆ

Active Citizen: สร้าง EF เปลี่ยนสมองวัยรุ่นด้วยการเรียนรู้นอกห้องเรียน

บทความชิ้นนี้ว่าด้วยงานวิจัยที่ใช้ชุมชนเป็นฐานการเรียนรู้ (Community Based Learning) ในโครงการ active citizen เกี่ยวเนื่องกับการสร้างการเรียนรู้นอกห้องเรียนอย่างไร ด้วยวิธีการแบบไหน และมีผลจริงแง่เปลี่ยนแปลงสมอง (EF) ของเด็กวัยรุ่นในโครงการอย่างไร 

LSEd Symposium 2019: สัมมนาวิชาการครบรอบ 5 ปี คณะวิทยาการเรียนรู้และศึกษาศาสตร์ มธ.

คณะวิทยาการเรียนรู้และศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ขอเชิญร่วมงานสัมมนาวิชาการ LSEd Symposium 2019 & TSS Open-house ในหัวข้อ “การเรียนรู้ที่มีค่า การศึกษาที่แตกต่าง” ภายในมีการเสนอแนวคิด นวัตกรรม เทคนิคการจัดกระบวนการเรียนรู้ในรูปแบบที่แตกต่าง นอกจากนี้ยังเปิดบ้านโรงเรียนสาธิตแหงมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ให้สัมผัสกระบวนการเรียนรู้อีกด้วย

การศึกษา ‘ป้า’ ออกแบบเองได้: ทองคำ เจือไทย นักวิจัยปูแสมที่เสกท้องร่องเป็นห้องเรียน

ทำไมอาชีพจับปูแสมถึงหายไปจากชุมชน สู่การลงมือพาเด็กในโรงเรียนหาคำตอบแบบบ้านๆ ออกไปคุยกับคนจับปู ไปศึกษาชีวิตปู ไปดูว่าปูอยู่อย่างไร กินอะไร แล้วทำไมมันหายไป ทั้งหมดคือกระบวนการเรียนรู้ที่ช่วยสำนึกด้านสิ่งแวดล้อมให้กับเยาวชน ผ่านการลงมือทำ และไปสัมผัสประสบการณ์จริง โดยไม่ต้องเปิดตำรา

ชิษนุวัฒน์ มณีศรีขำ: โค้ชแห่งแม่กลอง ผู้ใช้สวน-แม่น้ำ-ชุมชนเป็นโรงเรียนรู้ตลอดชีวิต

สวน แม่น้ำ ชุมชน คือวัตถุดิบสำคัญที่ ชิษนุวัฒน์ มณีศรีขำ ผู้บริหารโครงการ active citizen ของสมุทรสงครามและราชบุรี นำมาใช้ในห้องเรียนกว้างใหญ่ที่แม่กลอง เด็กๆ ได้เรียนรู้ผ่านการทำโครงการ (Project based learning) เลือกหัวข้อที่ตัวเองสนใจ โค้ชหรือพี่เลี้ยงทำหน้าที่เพียง กระตุ้นต่อม ‘เอ๊ะ’ ช่วยชี้แนะและพาให้เขาได้สัมผัสกับเรื่องราวในชุมชน

ทองคำ เจือไทย: คุณป้านักวิจัยผู้ตามหา ‘ปูแสม’ ที่หายไป

เริ่มต้นจากสงสัยว่าปูในชุมชนหายไปไหน ทองคำ เจือไทย วัย 67 จากเกษตรกรขึ้นต้นตาล-เคี่ยวตาล พลิกชีวิตมาเป็นนักวิจัยชาวบ้านฟื้นฟูปูแสมร่วมกับโรงเรียน ผลลัพธ์คือช่วยสร้างสำนึกด้านสิ่งแวดล้อมโดยเฉพาะเด็กๆ

1 2 3 8