5 คำขู่ผิดๆ ของพ่อแม่ที่ทำให้เด็กโตมาไม่กล้าและขี้กลัว

ภาพประกอบ: บัว คำดี

รวมคำพูดฮิตติดปากที่พ่อแม่มักใช้ขู่เด็กให้เชื่อฟัง ซึ่งดูเหมือนว่าจะได้ผล เพราะลูกยอมหยุดและทำตาม แต่คำพูดเหล่านี้ไม่ใช่ทางออกและวิธีแก้ไขที่สร้างสรรค์ เนื่องจากเป็นคำขู่ที่ไม่อยู่บนหลักเหตุและผล ซึ่งหากหลอกลูกด้วยคำขู่เช่นนี้บ่อยๆ อาจส่งผลให้เด็กขาดความมั่นคงทางอารมณ์ พูดง่าย ๆ ก็คือ ‘ขี้กลัว’ ‘ไม่กล้าตัดสินใจ’ ‘ไม่มั่นใจในตนเอง’ จนส่งผลมาจนถึงพฤติกรรมแสดงออกเมื่อเขาเติบโต

อ่านบทความเลี้ยงลูกเชิงบวกฉบับเต็มได้ ที่นี่