พ่อปุ๊ วีรวัฒน์ กังวานนวกุล: โรงเล่นคือโรงเรียน เพราะเรียนเล่นคือเรื่องเดียวกัน

เพราะการเล่น จะกระตุ้นให้เกิดการเรียนรู้ได้ เพราะของเล่นและประสบการณ์จากการเล่นจะทำให้เด็กสนุก อยู่ภาวะของการทบทวน ขบคิด และแก้ปัญหา คุยกับ พ่อปุ๊ – วีรวัฒน์ กังวานนวกุล ผู้ก่อตั้ง ‘โรงเล่นเรียนรู้’ หรือพิพิธภัณฑ์เล่นได้ รวมถึงเป็นพ่อผู้ทำ ‘บ้านเรียน’ หรือ ‘Home School’ เพื่อต้องการใช้เวลาสร้างการเรียนรู้ร่วมกับลูกให้ได้มากที่สุด 

พรรัตน์ ดำรุง: ครูละครผู้รื้อสร้างและสนใจว่านางสีดาคิดและพูดอย่างไร

“เฮ้ย มันไม่แฟร์ นางสีดาทำอะไรบ้าง ทำไปมาๆ ไปๆ ไม่มีใครรู้เลย ฉันอยากรู้จังว่านางสีดาคิดอย่างไร อยากรู้ว่าถ้าสีดาคิดแบบนี้ สีดาจะพูดว่าอะไร แค่นั้นจริงๆ” ศ.พรรัตน์ ดำรุง ตั้งต้นงานวิจัย ‘สีดา ศรีราม?’ ด้วยคำถามชุดนี้

ปันจักสีลัตแห่งบ้านทุ่ง จังหวัดสตูล กระบวนเรียนรู้ที่มาจากสถานการณ์จริง

ในระดับสากล ปันจักสีลัตคือวัฒนธรรมร่วมและถูกยกระดับเป็นกีฬาสากลที่มีสมาคมวิชาชีพรองรับ หากในระดับชุมชน ปันจักสีลัตถูกใช้เป็น ‘กระบวนการเรียนรู้’ ของเด็กกลุ่มหนึ่ง ณ ชุมชนบ้านทุ่ง ตำบลละงู อำเภอละงู จังหวัดสตูล

‘ด.เด็กเดินป่า’ ปล่อยมือลูกให้เดินเข้าป่าบ้าง ให้ที่ว่างของการเติบโต

วิรตี ทะพิงค์แก เขียนถึง กิจกรรมด.เด็กเดินป่า เปิดโลกการเรียนรู้นอกห้องสำหรับเด็กๆ และครอบครัว สิ่งที่ได้ไม่ใช่แค่การบ่มเพาะเมล็ดพันธุ์ความรักและความรู้ในธรรมชาติ แต่คือความเข้าใจและรู้จักตัวเอง ไม่ใช่แค่ลูก ผู้ปกครองก็มองเห็นโอกาสเติบโตของตัวเองด้วยเช่นกัน

Five Minds for the Future: ปลูกฝังจิต 5 แบบ เพื่อโลกศตวรรษที่ 21

Five Minds for the Future จิต 5 แบบที่ควรมีเพื่ออนาคต: จิตวิทยาการ, จิตแห่งการสังเคราะห์, จิตแห่งการสร้างสรรค์, จิตแห่งการเคารพ และ จิตแห่งคุณธรรม ถือเป็นเครื่องมือสำคัญที่พ่อแม่และโรงเรียนต้องติดตั้งให้เยาวชนในโลกยุคใหม่ เพราะเป็นทักษะสำคัญแห่งการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21

โกวิท วงศ์สุรวัฒน์: การเรียนรู้ผ่านโลกทวิตเตอร์ 280 ตัวอักษรของน้องใหม่วัย 71

คุยกับทวิตเตอร์น้องใหม่วัย 71 ที่ตอนนี้มียอด follower กว่าแสนคน เป็นโลกใหม่ที่เจ้าตัวบอกว่า ชวนตกใจ บางอันถึงขั้นขนพองสยองเกล้า แต่ถือเป็นหนึ่งในหลายๆ การเรียนรู้ของ โกวิท วงศ์สุรวัฒน์ ที่บอกว่าการเรียนรู้คือ ความสุข

1 2 3 5