โรงเรียนอาจไม่เหมือนเดิม: 3 ประเด็นที่ต้องตาม โคโรน่าไวรัสทำให้การศึกษาเปลี่ยนไปอย่างไร

การระบาดของโคโรน่าไวรัสทั่วโลก กำลังเปลี่ยนวิธีการเรียนของเด็กนับล้านคนทั่วโลก

ปิดโรงเรียนแล้วอย่างไรต่อ? มาตรการรับมือ ‘หลัง’ ปิดโรงเรียน จากรัฐบาลทั่วโลก

มาดูวิธีการรับมือของประเทศต่างๆ กับการปิดโรงเรียนในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโคโรน่า

COVID-19 คาดเด็ก 363 ล้านคนได้รับผลกระทบจากการหยุดเรียน

จากการประกาศปิดโรงเรียนหลายประเทศเนื่องจากวิกฤตโคโรน่า UNESCO รายงานคาดว่าจะมีนักเรียน 363 ล้านคนได้รับผลกระทบจากการหยุดเรียน และการตั้งรับไม่ทันของผู้ปกครอง

จิตศึกษา: วิชาที่ไม่ใช่การเรียนสมาธิ แต่ชวนกันคุยเรื่องจริยธรรมเพื่อเลิกตัดสินและเคารพผู้อื่น

บทความจากการสังเกตการณ์วงคุยของเหล่าครู ที่ใช้กระบวนการ ‘จิตศึกษา’ มาเป็นเครื่องมือในออกแบบการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาฐาน หรือ PBL พบว่า เมื่อทำกระบวนการนี้ไปใช้ในคาบเรียน ครูเห็นการเปลี่ยนแปลง และสัมผัสได้ถึงผลลัพท์ที่เกิดการกระทำกับภายในของตัวครูเอง 

การเรียนรู้ด้วยตัวเอง: อิสระ ไม่ต้องสอบ ให้ผลลัพธ์ชี้วัดตัวเอง โรงเรียนไม่ใช่เงื่อนไข

การเรียนรู้ด้วยตัวเองไม่ต่างจากการฝึกซ้อมกีฬาที่ต้องสร้างจุดแข็งและซ่อมเสริมจุดอ่อนทั้งร่างกายและจิตใจ ควรหลีกหนีว่า ‘ไม่’ เพราะจะทำให้ผู้เรียนขาดความกล้าและขาดความเชื่อมั่นในตัวเอง ไม่มีความพยายามและความมุ่งมั่น ซึ่งทั้งหมดเป็นองค์ประกอบสำคัญที่จะทำให้การเรียนรู้ด้วยตัวเองเกิดขึ้นได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ครูหวังดี แต่นักเรียนเสียใจ: Bully ที่ไม่รู้ตัวของครู

สำหรับเด็กประถม ครูค่อนข้างมีอิทธิพลต่อเด็ก ครูคือดวงอาทิตย์ให้เราโคจรทุกวันๆ ฉะนั้นถ้าคำของครู ทุกคำพูดมีความหมาย บางทีความหวังดีของครู อาจสร้างปมในใจเด็กได้ หากไม่ระวังและละเอียดอ่อน

1 2 3