ครูก็คือครู อย่าเอาหน้าที่ของพ่อแม่มาแบกไว้บนไหล่

โรงเรียนมีบทบาทในการให้ความรู้แก่เยาวชนเกี่ยวกับอันตราย แต่ไม่ได้หมายความว่า โรงเรียนจะเป็นยาครอบจักรวาลที่จะรักษาโรคทางสังคมได้ พ่อแม่และสังคมต้องเข้าใจและให้ความร่วมมือในการแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นกับเด็กด้วย

ช็อก! เด็กทั่วโลกเป็นโรคอ้วนถึง 124 ล้านคน

จากสถิติการเก็บข้อมูลเด็กและเยาวชนทั่วโลกอายุตั้งแต่ 5 – 19 ปี ของปี 2016 ชี้ว่า เด็กผู้หญิงที่เป็นโรคอ้วนสูงถึง 50 ล้านคนและเด็กผู้ชายอีก 74 ล้านคน ในระยะเวลาเพียง 4 ทศวรรษเท่านั้น