กล้าดี D.I.Y: พาสองมือสร้างธรรมชาติ ปั้นกระถางต้นไม้รักษ์โลกด้วยตัวเอง

กล้าดี D.I.Y ผลงานกระถางสำเร็จรูปจากวัสดุธรรมชาติไอเดียจากเด็กๆ ในโครงการ Smart Class ของโรงเรียนสงวนหญิง สู่การสร้างจุดขายที่ให้ลูกค้ามีส่วนในการปั้นกระถางรักษ์โลกขึ้นมาด้วยตัวเอง

Girl’s Secrets: เปลี่ยนความลับเป็นนวัตกรรม เพราะประจำเดือนไม่ใช่เรื่องต้องปิด

Girl’s Secrets คือแอพพลิเคชั่นที่เกิดจากไอเดียและพัฒนาขึ้นโดยเด็กมัธยม มีเนื้อหาเกี่ยวกับประจำเดือน ทำให้ผู้ใช้ทราบถึงลักษณะการเป็นประจำเดือน, การดูแลตัวเอง, วิธีบรรเทาอาการปวดท้องโดยไม่ใช้ยา ไปจนถึงวิธีการปฏิบัติตัวก่อนประจำเดือนหมด 

นิทรรศการแสดงผลงานนวัตกรรมเยาวชน โครงการต่อกล้าให้เติบใหญ่ รุ่นที่ 7

พบกับ 14 นวัตกรรม ในนิทรรศการแสดงผลงานของเยาวชนโครงการต่อกล้าให้เติบใหญ่ รุ่น7 ที่จัดขึ้นภายใต้แนวคิด “ฐานรากเทคโนโลยีก้าวไกล พัฒนาไทยก้าวหน้า” วันที่ 9 กันยายน 2562

E-SACK ถุงเพาะชำจากกากถั่วเหลืองและผักตบชวา ทำไม? ปลูกต้นไม้ยังต้องใช้พลาสติก

ทำไมการปลูกต้นไม้ถึงยังต้องใช้ถุงพลาสติกอีก เด็กมัธยมปลายกลุ่มหนึ่งจึงคิดค้น E-SACK ถุงเพาะชำชีวภาพที่ผลิตจากกากถั่วเหลืองและผักตบชวา ย่อยสลายกลายเป็นปุ๋ยแก่พืชได้

ธิปภร ธนกุลวรภาส: เป็นโค้ชนวัตกรต้องให้คำปรึกษาไม่ใช่สั่งสอน passion ต้องมาก่อน product

ดร.ธิปภร ธนกุลวรภาส โค้ชนวัตกรในโครงการต่อกล้าให้เติบใหญ่ มีหน้าที่ช่วยดึง passion และพัฒนาศักยภาพ ซึ่งสิ่งที่เด็กๆ ทุกคนมีอยู่แล้วคือความรู้ในทางของตัวเอง แต่สิ่งสำคัญไม่แพ้กันในสายตาของโค้ชต้องอย่าลืมคาแรกเตอร์ข้างใน เช่น ความรับผิดชอบ, น้ำใจ, ทำงานเป็นทีม, และความคิดสร้างสรรค์

Algolaxy: แอพฯ สอนอัลกอรึทึม เปลี่ยนความงงเป็นโอกาส ฝึกคิดให้เป็นระบบ 1-2-3-4

Algolaxy แอพพลิเคชันสื่อการเรียนการสอนเรื่องอัลกอริทึมในวิชาวิทยาการคำนวณ โดยเน้นเรื่องที่เกี่ยวกับชีวิตประจำวัน ทำให้เข้าใจได้ง่ายๆ เห็นภาพ และไม่ไกลเกินตัวเขาเพื่อจะได้รู้ว่าอัลกอริทึมมันอยู่ในชีวิตเรา

1 2 3 4