เพราะเด็กคือความหวัง และนิทานมีพลังกว่าที่คิด: “ป่าดอยบ้านของเรา” ให้นิทานสร้างเด็กเพื่อให้เด็กสร้างเมือง

มหกรรมนิทานสร้างเมือง กระบวนการเรียนรู้ของคนเชียงใหม่ที่จะชวนเด็กๆ มารู้จักและรักบ้านเกิดของพวกเขาผ่านการอ่าน ‘นิทาน’

อ่าน เล่น ทำงาน: เด็กทำอะไรช้า มาจาก ‘ความจำใช้งาน’ เด็กๆ จึงต้องได้อ่านนิทานภาพก่อนนอน

นพ.ประเสริฐ ผลิตผลการพิมพ์ เขียนถึงความ ‘ความจำด้านภาพ’ ของเด็กๆ ที่สำคัญไม่แพ้ ‘ความจำด้านเสียง’ การอ่านนิทานประกอบภาพให้ลูกฟังเป็นตัวช่วยการบริหารความจำใช้งานด้านภาพกับเสียงไปพร้อมๆ กัน ผลที่เกิดขึ้นคือ เด็กจะทำกิจวัตรประจำวันต่างๆ ได้เร็วขึ้นด้วย เพราะมีความจำใช้งานที่นานขึ้น

อ่านเถอะนะ ง่ายจะตายชัก

หนนี้ นพ.ประเสริฐ ผลิตผลการพิมพ์ บอกอย่างตรงไปตรงมาว่าการอ่านนิทานคือวิธีเลี้ยงลูกที่ง่ายและได้ผลที่สุดในโลก ฉลาด-รักการอ่านเป็นแค่ผลพลอยได้ แต่ประโยชน์ตรงๆ เต็มๆ คือลูกรับรู้ว่าพ่อแม่ที่มีอยู่จริง

อ่าน เล่น ทำงาน: ‘นิทาน’ สมาธิและความฉลาดเริ่มต้นในห้องนอนยามค่ำคืน

นพ.ประเสริฐ ผลิตผลการพิมพ์ ชี้ให้เห็นความมหัศจรรย์ของการอ่านนิทานก่อนนอน ที่ไม่ได้มีประโยชน์เพียงการสร้างสายสัมพันธ์ (attachment) แต่ส่งผลต่อการสร้างสมาธิ (attention) ด้วย

ชีวัน วิสาสะ: นิทานเรื่องนี้สอนให้รู้ว่า ‘ไม่ต้องสอน’

“เวลาเล่านิทานให้เด็กฟัง เด็กต้องไม่รู้สึกว่าถูกสอน เพราะการสอนคือชี้แนะ บอกให้ทำแบบนั้น แบบนี้ นี่คือผู้สอนเป็นหลัก แต่การเล่านิทานคือการให้เด็กเรียนรู้ ได้มีส่วนร่วม เขาจะเกิดความคิด ตรรกะ และเชื่อมโยงเป็นเหตุเป็นผลได้ด้วยตัวเอง” คือ นิทานที่สอนแบบไม่สอนของครูชีวัน วิสาสะ

1 2