โรงเรียนไม้ไผ่ มีชัยพัฒนา ทุกคาบคือทักษะชีวิต

ธงของโรงเรียนมีชัยพัฒนา คือ เน้นให้ทักษะอาชีพ ทักษะชีวิต ผ่านการเรียนการสอนที่พาเด็กตั้งคำถามและลงมือปฏิบัติจริง ทั้งหมดทั้งมวลเพื่อให้เด็กอยู่ได้ในศตวรรษที่ 21

10 ทักษะผู้นำของคนในวงการไซเบอร์ ที่โลกอนาคตต้องการ

บทความล่าสุดจาก World Economy Forum เรื่อง 10 reasons why today’s cyber leaders are tomorrow’s world leaders ชี้ว่า ทักษะสำคัญของผู้นำในโลกไซเบอร์อาจเป็นทักษะของผู้นำในโลกอนาคต

5 จิตสำคัญ แห่งศตวรรษที่ 21

จิต 5 แบบ จะเป็นเครื่องมือสำคัญที่พ่อแม่และโรงเรียนต้องติดตั้งให้ลูกหลานเยาวชนทุกคนในโลกยุคใหม่ ในศตวรรษที่ 21 คือ จิตวิทยาการ, จิตแห่งการสังเคราะห์, จิตแห่งการสร้างสรรค์, จิตแห่งการเคารพ และ จิตแห่งคุณธรรม 

9 วิธีพ่อแม่ช่วยลูกพิชิตฝัน ดันไปให้สุดทาง

เพราะเป้าหมายเป็นสิ่งสำคัญลำดับแรกที่ช่วยกระตุ้นการใช้ชีวิตในระยะยาว นี่คือ 9 วิธีช่วยให้คนรุ่นใหม่ค้นหาเป้าหมายของตัวเองเจอ ซึ่งต้องอาศัยความร่วมมือจากพ่อแม่ที่ต้องสวมบทบาทเป็นพี่เลี้ยง

ลูกคือคนกำหนด ‘เป้าหมาย’ 8 เคล็ดลับง่ายๆ เพื่ออยู่ทีมเดียวกับลูก

พ่อแม่หรือผู้ใหญ่ใกล้ชิด ทำหน้าที่เป็น ‘พี่เลี้ยง’ ช่วยเด็กๆ ค้นหาเป้าหมายได้ ไม่ยากแต่ก็ไม่ง่าย แม้ผลสุดท้าย เป้าหมายอาจจะยังไม่ชัด แต่ที่ชัดเจนคือ ความเข้าใจเพราะเขยิบเข้าใกล้และฟังกันมากขึ้น

4Cs สี่ทักษะต้องมีเพื่ออนาคต – สร้างสรรค์ แก้ปัญหา สื่อสาร ร่วมงานกับคนอื่นได้

4Cs – ความคิดสร้างสรรค์ มีวิจารณญาณ การทำงานร่วมกันและการสื่อสาร คือ 4 ทักษะจำเป็นที่ไม่ใช่แนวทางสู่ความสำเร็จในบริบทการทำงานเพียงอย่างเดียว แต่ยังจำเป็นในการดำเนินชีวิตประจำวัน

1 2 3