5 หลัก เลี้ยงลูกเชิงบวกแบบ ‘Triple P’

หลักการเลี้ยงลูกเชิงบวกแบบ ‘ทริปเปิลพี’ (Positive Parenting Program) เป็นการเลี้ยงดูที่ทุกฝ่ายต่างก็เป็นสุข เพราะเป็นการสร้างเสริมความสัมพันธ์ เน้นการสื่อสาร และสนับสนุนให้เกิดพฤติกรรมเชิงบวก ขณะเดียวกันก็เป็นการเลี้ยงดูแบบใส่ใจในความรู้สึก พฤติกรรม และพัฒนาการ อย่างไม่ทำร้ายซึ่งกันและกัน มีพื้นฐานง่ายๆ มีอยู่ 5 ข้อ

เข็นวัยแสบขึ้นภูเขาอย่างเข้าใจและให้เวลา: ‘หมอมิน’ พญ.เบญจพร ตันตสูติ

ถอดบทเรียน 5 ปัญหาสุขภาพจิตในเด็กจากละครเรื่อง ‘วัยแสบสาแหรกขาด’ กับ หมอมิน พญ.เบญจพร ตันตสูติ จิตแพทย์เด็กและวัยรุ่น 1. เด็กกรี๊ด ร้องอาละวาดเอาแต่ใจ 2. ความหลากหลายเพศ 3. วัยรุ่นที่มีภาวะออทิซึม 4. วัยรุ่นที่มีลักษณะยึดติดความสมบูรณ์แบบและยอมรับความผิดพลาดไม่ได้ มีความกดดันจากการเรียน 5. วัยรุ่นติดเกม

เอะอะก็ตี ลูกเจ็บแต่ไม่จำ

ลงโทษโดยการตี จะส่งผลต่อความสัมพันธ์ในครอบครัว ทำให้ลูกไม่กล้าพูดคุยอย่างเปิดเผย รวมถึงกระทบต่อพัฒนาการและการแสดงออกด้านอารมณ์ แล้วถ้าไม่ตี พ่อแม่มีวิธีเข้าใจลูกได้ด้วย 4 วิธีงายๆ คือ ‘มองให้ถึงสาเหตุที่แท้จริง-กระตุ้นลูกแทนให้รางวัล-เปลี่ยนเป็นช่วย แทนที่จะลงโทษ-เป็นทีมเดียวกันกับลูก’

รับมือวัยรุ่นยุค Sexting: สื่อสารให้เข้าใจเรื่องความปลอดภัยของตัวลูกเอง

การส่งข้อความทางเพศเป็นพัฒนาการตามวัยของวัยรุ่น เพราะช่วงวัยนี้เป็นช่วงเวลาสำคัญในการนิยามอัตลักษณ์ทางเพศและรสนิยมทางเพศของตัวเอง ดังนั้นในยุคดิจิทัล ทักษะชีวิตทั้งในโลกออนไลน์และออฟไลน์เป็นสิ่งที่ผู้ปกครองต้องช่วยสร้างให้ลูก

มั่นคง วิตกกังวล เพิกเฉย ควบคุมตัวเองไม่ได้ เราเป็นแม่แบบไหนกัน ?

ทำไมลูกโตขึ้น..ถึงเหมือนเราจัง เพราะปมหรือการถูกเลี้ยงดูในวัยเด็กของแม่ เป็นสาเหตุหลักที่ทำให้แม่แสดงออกถึงพฤติกรรมต่างๆ กับลูก ส่งผลให้เมื่อลูกเติบโตขึ้น เขาจึงมีนิสัยบางอย่างคล้ายกับเรา ชวนสำรวจตัวเอง คุณเป็นแม่แบบไหน ? ผ่านการ์ตูนชิ้นนี้

อยากให้ลูกมีวินัยในตัวเอง แต่จะสร้างอย่างไรหากไม่มี ‘ตัวเอง’ ตั้งแต่ต้น?

เจาะ 3 ประเด็นวินัยเชิงบวกกับ 3 วิทยากร บนเวที ‘วินัย สร้างได้ในครอบครัว’ ตั้งแต่วินัยเชิงบวกในปฐมวัย, วัยรุ่น และ การฟื้นคืนตัวตนของวัยรุ่นที่ก้าวพลาดด้วยวินัยเชิงบวก

1 2 3 4