They are what you teach ลูกพ่อแม่ชอบสั่ง ไม่ชอบสอน

“ช่วงปีของวัยเด็กไม่ได้สูญหายไปไหนเลย แต่เป็นเหมือนรอยเท้าของเด็กที่เหยียบลงบนซีเมนต์เปียก ซึ่งแปลว่ามันถูกประทับไปตลอดชีวิต” ประโยคหนึ่งจากหนังสือ Childhood Disrupted

หยุดทำร้ายใจด้วยคำพูด เริ่มต้นกันใหม่ด้วยการสื่อสารอย่างสันติ

ทั้งที่เป็นความห่วงใย แต่พูดไม่ถูกวิธี ยังไงเสีย..คนฟังก็ปิดหูไม่รับฟังอยู่ดี เปลี่ยนเสียงหมาป่าให้เป็นเสียงยีราฟ ด้วยการสื่อสารอย่างสันติ (NCV) โดยใช้วิธี 3 โหมด (สื่อสาร, รับฟัง, เข้าใจตัวเอง) 4 ขั้นตอน (สังเกต, รู้สึก, ต้องการ ร้องขอ) ทั้งหมดเพื่อลดอาการบาดเจ็บจากคำพูดเชือดเฉือน

ภิญโญ ไตรสุริยธรรมา: ฟังเสียงลูก-ลดเสียงเรา ประสบการณ์เก่าใช้ไม่ได้กับอนาคต

‘ลดเสียงของตัวเองและฟังเสียงลูกให้มากขึ้น’ เคล็ดลับการเลี้ยงลูกแบบ ‘ภิญโญ ไตรสุริยธรรมา’ เพราะเชื่อว่าความรู้เดิมอาจใช้ไม่ได้กับโลกอนาคต

“โอบกอดบุตรหลาน ฟังเสียงเขา ลดเสียงเรา ประสบการณ์เก่าใช้ไม่ได้กับอนาคต” ภิญโญ ไตรสุริยธรรมา

“เราฟังลูกค้าได้ ฟังเจ้านายได้ ฟังลูกน้องได้ แต่ทำไมเราไม่เคยเปิดใจฟังลูกตัวเองบ้าง” ภิญโญ ไตรสุริยธรรมา

Hurting yourself = Hurting your kid แม่เจ็บ ลูกยิ่งเจ็บ

ความเครียดที่ไม่ได้รับการผ่อนคลายของพ่อแม่ จะส่งผลต่อวิธีปฏิสัมพันธ์กับลูก และความรู้สึกของพวกเขา ทั้งยังสร้างนิสัยไม่ดีในครอบครัวได้ง่าย

อินสตาแกรม 101: รู้ไว้ให้ ‘ลูก’ ใช้เป็น

วัยรุ่นใช้ Instagram เพื่อบันทึกเหตุการณ์สำคัญ หรือที่ประทับใจ แบ่งปันช่วงเวลาในชีวิตประจำวัน วิธีใช้ Instagram คงไม่ใช่ปัญหาสำหรับเด็ก แต่พ่อแม่ต้องมั่นใจว่า เมื่อลูกเจอปัญหา หรือเนื้อหาที่ไม่เหมาะสม พวกเขาจะจัดการกับมันได้

1 2