มนุษย์นักเรียนกับสิ่งที่ไม่เคยบอก

วันหยุด-ที่ไม่เคยได้หยุด เพราะเด็กสมัยนี้ต่างเห็นตรงกันว่าทุกเวลา ‘มีค่า’ ถ้าเลือกได้จึงขอใช้เวลาเหล่านี้ทุ่มไปกับการเรียนพิเศษ หาความรู้เพิ่มเติม มากกว่าไปเที่ยวเล่น

ทำไมเด็กๆ จึงไม่ควรสอบเข้า ป.1

ไม่มีจินตนาการ เครียด ซึมเศร้า ไม่มีความสุข โดนทำลาย self ขาดความคิดสร้างสรรค์ ขาดทักษะทางสังคม บั่นทอนความสัมพันธ์ครอบครัว ทั้งหมดนี้คือผลลัพธ์ที่อาจจะเกิดขึ้นได้กับลูกน้อย เมื่อพ่อแม่บังคับให้พวกเขาต้องสอบเข้า ป.1

กล้าที่จะสอน: ตัวตน ซื่อตรง เสมอภาค และหัวใจที่ไม่หวั่นกลัวของคนเป็นครู

หนังสือ ‘กล้าที่จะสอน’ รวบรวมจากการพูดคุยกับครูในพื้นที่ต่างๆ จนได้ข้อสรุปว่า การสอนที่ดีไม่ใช่แค่เรื่องเทคนิค แต่มาจากตัวตน ความซื่อตรง ความรักในอาชีพและความมีสำนึกในวิชาชีพของครู

วัยรุ่นวัยเรียนและจิตวิทยาแห่งการ ‘โกง’

เมื่อเหตุผลการโกงไม่ได้ตรงไปตรงมาแค่ได้เกรดดี แต่การโกงเป็นทั้งบททดสอบวัยรุ่น มีศีลธรรมแห่งการโกง และการประเมินแล้วว่าการโกงนี้จะเป็นไปอย่างชอบธรรม