ขนิษฐา ธรรมปัญญา

ขนิษฐา ธรรมปัญญา

นักเล่น นักทำงานอดิเรก สนใจการเดินทางด้านในของผู้คน นักออกแบบกระบวนการเรียนรู้ให้กับกลุ่มเป้าหมายหลากหลายมากว่า15 ปี เจ้าของร้านหนังสือและพื้นที่เรียนรู้ Fathom Bookspace