7 คาแรคเตอร์ของเด็กเจนฯ อัลฟ่า

ภาพประกอบ: เสฎฐวุฒิ โกมารกุล ณ นคร

เจนเนอเรชั่นอัลฟ่า (Generation Alpha) คือคำเรียกเด็กที่เกิดตั้งแต่ปี 2010 หรือ พ.ศ.2553 เป็นต้นไป พวกเขาเติบโตมาในยุคเทคโนโลยีก้าวหน้า สังคมขับเคลื่อนอย่างรวดเร็ว แรง และขนาดใหญ่ ซึ่งการเติบโตท่ามกลางโลกที่หมุนเร็วของเด็กเจนฯ นี้ คงไม่อาจสรุปได้ว่าพวกเขาล้วนเป็นเลิศเพียงด้านเทคโนโลยีเพียงอย่างเดียว เพราะเด็กเจนฯ นี้ต่างมีลักษณะเฉพาะตัวทั้งที่ควรสนับสนุนและควรเป็นห่วง 

โดยข้อเท็จจริงที่เกิดขึ้นนี้ ไม่เพียงเฉพาะพ่อแม่ที่ปวดหัว ปวดใจ ไม่เข้าใจ แต่ในสนามทำงาน คนในเจนเนอเรชั่นเบเบี้บูมเมอร์ หรือ เจน Y ก็ส่งเสียงกังวลถึงความแตกต่างในธรรมชาติ และต้องหาคู่มือเพื่อทำความเข้าใจความต่างระหว่างวัยนี้เช่นกัน

ฉะนั้นในโลกเหวี่ยงเร็ว แรง และไวเช่นนี้ การให้เด็กหรือลูกเรียนวิชาผิดหวัง เปิดโอกาสให้เขาร่วมทุกข์ร่วมสุข จะกลายเกราะอย่างดีที่จะติดตัวเขาไปจนโต ทั้งหมดนี้จะไม่สามารถเกิดได้ด้วยพลังงานลบ สิ่งที่พ่อแม่ทำได้คือการรับมือและไปต่อด้วยพลังงานบวก การให้โอกาส ให้อภัย และพลังใจ ภารกิจถึงจะลุล่วง

อ่านบทความในประเด็นเด็กเจนฯ อัลฟ่า เพิ่มเติมได้: ที่นี่