นิทรรศการแสดงผลงานนวัตกรรมเยาวชน โครงการต่อกล้าให้เติบใหญ่ รุ่นที่ 7

ภาพประกอบ: Nattawanee Srikoseat/โครงการต่อกล้าให้เติบใหญ่
หมายเหตุ: ผลงานอยู่ระหว่างการจดทรัพย์สินทางปัญญา

การนำเสนอผลงานนวัตกรรมเยาวชน โครงการต่อกล้าให้เติบใหญ่ รุ่นที่ 7 จำนวน 14 ผลงาน ภายใต้งานประชุมวิชาการ NECTEC Annual Conference and Exhibitions 2019 (NECTEC – ACE 2019 วันที่ 9 กันยายน 2562 ณ โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์แอทเซ็นทรัลลาดพร้าว กรุงเทพฯ)

โครงการต่อกล้าให้เติบใหญ่ เป็นโครงการความร่วมมือระหว่าง NECTEC ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) และ มูลนิธิสยามกัมมาจลที่สนับสนุนให้เยาวชนต่อยอดผลงานด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีผลักดันไปสู่การใช้งานจริง มีเป้าหมายเพื่อบ่มเพาะพัฒนาศักภาพเยาวชน โดยเป็นพื้นที่ให้เยาวชนได้มีโอกาสเรียนรู้กระบวนการพัฒนาผลงานนวัตกรรม และฝึกกระบวนการคิดอย่างมีวิจารณญาณ (critical thinking) ทักษะการสื่อสาร (communication) การทำงานร่วมกัน (collaboration) พร้อมก้าวเข้าสู่โลกในศตวรรษที่ 21  

งานประชุมวิชาการ NECTEC – ACE 2019 จัดขึ้นภายใต้แนวคิด ฐานรากเทคโนโลยีก้าวไกล พัฒนาไทยก้าวหน้า’ มีเป้าหมายเพื่อนำเสนอผลงานวิจัยพัฒนาที่ได้นำไปใช้ในภาคส่วนต่างๆ และนำเสนอองค์ความรู้จากผลงานวิจัยของ NECTEC และผลงานที่ร่วมกับพันธมิตรในรูปแบบการสัมมนาวิชาการและการจัดนิทรรศการ นอกจากนี้ยังเป็นเวทีนำเสนอผลงานนิทรรศการผลงานนวัตกรรมของเยาวชนโครงการต่อกล้าให้เติบใหญ่ รุ่นที่ 7 ด้วย  

ตัวอย่างนวัตกรรมที่จัดแสดงในงาน 

การจัดนิทรรศการประจำปี 2562 จะมี การนำเสนอผลงานนวัตกรรมเยาวชนโครงการต่อกล้าให้เติบใหญ่ รวม 14 ผลงาน แสดงร่วมกับผลงานทีมวิจัยไทยของ NECTEC กว่า 50 ผลงานที่สามารถตอบสนองความต้องการของภาคส่วนต่างๆ ด้วยงานวิจัยพร้อมถ่ายทอด แสวงหาพันธมิตรร่วมวิจัย และขยายผลการใช้งาน โดยมีผลงานนวัตกรรมของเยาวชนที่น่าสนใจ 14 ผลงาน ได้แก่

 • Clean Oyster เครื่องล้างหอยนางรมสด ลดการปนเปื้อนเชื้อวิบริโอ พาราฮีโมไลติคัส จึงทำให้สามารถมั่นใจในการรับประทานหอยนางรมสด อร่อย และปลอดภัย จากวิทยาลัยเทคนิคสุราษฎร์ธานี

 • Intelligent Toilet System ระบบห้องน้ำอัจฉริยะในราคาประหยัด จากวิทยาลัยเทคนิคบึงกาฬ
 • Gunman and the Witch เกมบริหารเมือง และแอ็คชั่นในรูปแบบ 2 มิติบนระบบปฏิบัติการ Windows โดยมีเนื้อเรื่องและบรรยากาศในยุคคาวบอยของเกม จากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
 • Kings of Dungeon (คิงส์ ออฟ ดันเจียน) เกมแนว Rouge-Like บนคอมพิวเตอร์ โดยใช้มือถือในการควบคุม เพื่อเปิดประสบการณ์ใหม่ในการเล่นเกม จากมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
 • Pluk Kla ระบบควบคุมโรงเรือนปลูกพืชอัจฉริยะ สามารถควบคุมความชื้น อุณหภูมิให้เหมาะสมกับการปลูกพืชผ่านแอพพลิเคชั่นบนโทรศัพท์มือถือ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของผลผลิต จากโรงเรียนชุมแพศึกษา 
 • iCrab ระบบควบคุมบ่อเลี้ยงปูนาอัจฉริยะ ที่สามารถช่วยปรับสภาพแวดล้อมให้เหมาะสมกับการดำรงชีวิตของปูนา ลดอัตราการตายของปูนาเมื่อสภาพแวดล้อมภายนอกมีอุณหภูมิต่ำลงมาก จากโรงเรียนปิยะมหาราชาลัย  
 • เจ้านายจอมโหด (Big Boss) เกมที่ให้ผู้เล่นได้จำลองตนเองเป็นพนักงานออฟฟิศ คอยทำตามคำสั่งของเจ้านายให้ทันเวลาก่อนที่เจ้านายจะโกรธแล้วก็ลุกขึ้นมาวิ่งไล่เรา จากโรงเรียนระยองวิทยาคม
 • Play Plern Learn Ground รู้ศัพท์ ลับสมอง เกมส่งเสริมการเรียนรู้ที่จะพาท่องไปในโลกแห่งคำศัพท์แบบมัลติยูสเซอร์ ในเกมจะได้เรียนรู้ทักษะภาษาอังกฤษพร้อมได้รับความสนุกสนานเหมือนอยู่ในสนามเด็กเล่น จากโรงเรียนสตรีอ่างทอง 
 • SUPER SHRIMP อาหารกุ้งฝอย อาหารกุ้งฝอยสูตรพิเศษที่ช่วยให้กุ้งฝอยมีการอัตราการเจริญเติบโตสูงขึ้น และลดอัตราการตาย ช่วยให้เกษตรกรเลี้ยงกุ้งฝอยลดความเสี่ยงการขาดทุนและมีรายได้เพิ่มขึ้น จากโรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย
 • มีดกรีดยางสายฟ้า มีดกรีดยางพาราด้วยมอเตอร์ไฟฟ้า เครื่องมือช่วยทุ่นแรงเกษตรกรผู้ปลูกยางพาราให้สามารถกรีดต้นยางพาราได้รวดเร็ว และเบาสบายแรง จากโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย บุรีรัมย์
 • Magic Silk ผลิตภัณฑ์ช่วยในการติดสีของเส้นไหมจากสารสกัดธรรมชาติ เพื่อเพิ่มมูลค่าให้กับเส้นไหม จากโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย บุรีรัมย์
 • D.I.Y. PAPER PIANO ของเล่นวิทยาศาตร์เพื่อการเรียนรู้แบบ STEM (Science Technology Engineering and Mathematics Education: STEM Education) จากโรงเรียนท่าศาลาประสิทธิ์ศึกษา 

 • Blood Buddy เพื่อนรักพิทักษ์เลือด โปรแกรมการเรียนรู้เรื่องเซลล์เม็ดเลือด ซึ่งอยู่ในรายวิชาชีววิทยาระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย โดยนำเสนอในรูปแบบสองมิติ (2D) ผู้ใช้จะได้มีส่วนร่วมและมีปฏิสัมพันธ์กับโปรแกรม (Interactive) เรียนรู้เนื้อหาผ่านเรื่องราวในการ์ตูนแอนิเมชั่น จากโรงเรียนระยองวิทยาคม

 

 • เจ้าจันทร์  (Lunar Wheel) ชุดสื่อการเรียนรู้เรื่องปรากฏการณ์ของดวงจันทร์ จากโรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล 

สามารถเข้าชมนิทรรศการในวันที่ 9 กันยายน 2562 ตั้งแต่เวลา 9.00 – 16.00 น.

แผนผังนิทรรศการ

การแต่งกาย: สุภาพบุรุษ – สวมใส่ชุดสูทสากล เนคไทเหลือง/เสื้อเหลือง

สุภาพสตรี – สวมใส่ชุดสุภาพ เสื้อผ้าสีเหลือง

 

คลิกอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมที่: https://www.nectec.or.th/ace2019/