ล่วงละเมิดทางเพศแบบนี้ หนูไม่โอเค

เพราะบางครั้งการสัมผัสเด็ก โดยเกิดจากความเอ็นดูหรือไม่เอ็นดู อาจไปสร้างปม-บาดแผลให้เด็กได้ ถ้าเด็กไม่รู้สึก ‘ยินยอม’ ตัวเลขกว่า 53 % บอกว่า ผู้กระทำความรุนแรง มักเป็นคนใกล้ตัวเด็ก คนรู้จักคุ้นเคย หรือบุคคลในครอบครัว

จึงอยากชี้ประเด็นว่า

1.เราทุกคน (โดยเฉพาะพ่อแม่และเด็ก) จะต้องสร้างวัฒนธรรมแห่งการเคารพเนื้อตัวและร่างกายของตนเอง

2.ให้เด็กเรียนรู้วิธีสื่อสาร รู้จักพูดปฏิเสธเป็น (กล้าพูดว่าไม่)

3.ผู้ใหญ่ที่แม้จะสัมผัสจากความเอ็นดู แต่หากเด็กพูดว่า ‘ไม่’ ก็ต้องเคารพคำปฏิเสธ

ซึ่งผลกระทบเรื่องนี้ อาจะส่งไปถึงระดับจิตใจ ฝังลึกเป็นปม ทำให้เด็กเกิดความรู้สึกไม่ปลอดภัย อยู่ในภาวะช่วยเหลือตัวเองไม่ได้ และรู้สึกถูกทรยศหักหลัง จากคนที่เขาไว้ใจหรือพ่อแม่ สอดคล้องกับคำที่หมอจิตแพทย์บอก “บางครั้งที่ผู้ใหญ่หอมแก้มด้วยความเอ็นดูรักใคร่ แต่ถ้าเด็กอึดอัดไม่ชอบใจจะฝืนเขาไม่ได้ ควรขออนุญาตเด็กก่อน ด้วยประโยคง่ายๆ ที่ว่า ‘ขอหอมแก้มได้ไหม?’ ‘ขอกอดได้ไหม?’ ถ้าเขาไม่อนุญาต ผู้ใหญ่ต้องเคารพ ถ้าพ่อแม่ทำแบบนี้ตั้งแต่ต้นเขาจะเข้าใจการปกป้องตัวเอง ถ้ามีใครมาจู่โจมเขาจะปฏิเสธได้ว่า ‘อย่าทำนะไม่ชอบ’”

อ่านบทความ คุกคามทางเพศในวัยเด็ก: ปม การละเมิด ถูกทรยศ และความเคารพในการปฏิเสธ ได้ที่นี่