ชลิดาภรณ์ ส่งสัมพันธ์: สังคมที่แม่เป็นบุคคลล่องหนและลูกคือศูนย์กลางของจักรวาล

The Potential ชวนนักสตรีศึกษาอย่าง รศ.ดร.ชลิดาภรณ์ ส่งสัมพันธ์ มาสำรวจมายาคติความเป็นแม่ต่างๆ ที่เคยเป็นใหญ่ ไม่ได้ชี้ถูก-ผิด แต่ชวนคิดว่ายังจะไปต่อหรือพอแค่นี้

ยังตีอยู่ไหม เมื่อตีลูกให้จำ ทำลายความผูกพันและเพิ่มพฤติกรรมเสี่ยง

การตี เป็นหนึ่งในการสร้างวินัยเชิงลบ นอกจากความกลัวแล้ว ลูกจะไม่มีทางเข้าใจเลยว่าทำไมถึงถูกตี ที่สำคัญ มีการฝึกอีกหลายวิธีที่ดีกว่าการตี ทั้งยังเพิ่มความเข้าใจ ดึงลูกให้เข้ามาใกล้ๆ ถือเอาโอกาสนี้ปรับและเปลี่ยนวินัยพ่อแม่ไปในตัว