เพราะผู้ใหญ่กลั่นแกล้งและไม่เคารพกัน เด็กๆ จึง Bully ตาม

เด็กๆ กำลังมองเห็นผู้ใหญ่ทำแต่ตัวอย่างที่ไม่ดี เด็กสามารถจดจำภาพการกระทำแย่ ไม่ว่าจะทั้งต่อหน้า ในโลกออนไลน์ หรือจากสื่อก็ตาม แล้วนำมาเป็นแม่แบบของพฤติกรรมที่ยอมรับและสามารถเลียนแบบได้

คน BULLY ไม่ใช่ใคร พ่อแม่นั่นเอง

พฤติกรรมการแกล้งกันของเด็กเชื่อว่าเกิดจาก เด็กไม่มี self เพราะ self ของเด็กมันถูกผูกกับการศึกษาและความเก่งในห้องเรียน เด็กที่ชอบแกล้งคนอื่น จะมีทั้งคนที่คิดว่าตัวเองเหนือกว่าแล้วจึงไปแกล้งคนอื่น กับคนที่ด้อยกว่า เพราะรู้สึกไม่มีที่ยืนจึงต้องหาที่ยืนใหม่โดยใช้วิธีไปแกล้งคนอื่น เพื่อให้มีตัวตนขึ้นมาทันที

เราไม่ควรอดทนกับการ bully อีกต่อไป ผศ.ดร.วิมลทิพย์ มุสิกพันธ์

คุยเพื่อคุ้ยความในใจของเด็ก(ช่าง) bully ให้เข้าใจทั้งเด็กที่แกล้งและถูกแกล้ง ปลายทางไม่ใช่ให้ยอมรับและปล่อยผ่าน แต่เพื่อจะบอกว่า “เราไม่ควรอดทนกับเรื่องนี้อีกต่อไป”

It’s Complicated: เป็นวัยรุ่น (ในโลกโซเชียล) มันเหนื่อย

หนังสือเล่มนี้ตีแผ่ “ชีวิตโซเชียล” ของวัยรุ่นได้อย่างถึงแก่น ไม่ว่าจะเป็นประเด็นการค้นหาตัวตน ความเป็นส่วนตัว ภัยอันตราย รวมถึงทักษะและการรู้เท่าทันสื่อ