School readiness: 8 ข้อบ่งชี้ จะรู้ได้อย่างไรว่าลูกพร้อมเข้าเรียน?

คำตอบสำหรับคำถามที่ว่าเมื่อไรเด็กจึงพร้อมเรียน (School  readiness) คือ เมื่อเด็กเข้าสู่กายที่ 2 กายพลังชีวิต (Etheric body) การจะสังเกตว่าเด็กเข้าสู่ช่วงนั้นแล้วหรือยังจะมีตัวบ่งชี้ (Indication) ที่แสดงให้เห็นว่ามีการเกิดของ Etheric มีอยู่ด้วยกัน 8 ข้อ

ถามตอบ 4 ข้อสงสัยอย่างเข้าใจพ่อแม่ ในการเลี้ยงลูกผ่าน The 12 senses

4 คำถามจากข้อสงสัยในการเลี้ยงลูกผ่าน The 12 senses หรือ ปรัชญาการเติบโตทางจิตวิญญาณของมนุษย์ตั้งแต่แรกเกิด พร้อมคำตอบที่ทำได้จริงจาก 1 คุณหมอ 1 ครู และ 1 นักดนตรีบำบัด