มีชัย วีระไวทยะ: “เราสร้างการเรียนที่ไม่รู้มามากพอแล้ว”

“การศึกษาต้องเข้าใจจริง ปฏิบัติได้ มีเหตุมีผล” เพราะที่ผ่านมากระทั่งปัจจุบัน เราสร้างการเรียนที่ไม่รู้มามากพอแล้ว มีชัย วีระไวทยะ จึงก่อตั้งโรงเรียนมีชัยพัฒนาขึ้นมาเพื่อสร้างคนที่ประเทศต้องการคือมีทักษะอาชีพ ทักษะชีวิต และออกไปใช้ชีวิตได้จริง “เพราะประเทศสร้างคนที่ไม่ต้องการมาเยอะเกินไปแล้ว