“เจอปัญหาแล้วสู้ ไม่ดูดาย” คืนสปิริตลำพูนสู่เยาวชน

‘สืบฮีต สานฮอย ฮ้อยกำกึ๊ด คนฮักหละปูน’ งานบุญประจำปีชาวหละปูน ที่คนทำงานแอบผลักประเด็นพลังเยาวชนหละปูนเข้าไป หนึ่งในความตั้งใจของคนทำงานคือต้องการสื่อสารถึงพลังเยาวชนให้กับผู้ใหญ่ใจดีได้รู้และร่วมกันผลักดันทำงานต่อ ขณะเดียวกัน ก็หวังอยากส่งต่อและเห็น ‘สปิริต’ ให้ละอ่อนลำพูนสืบสานต่อไป

6 เหตุผลไม่ควรสอบเข้า ป.1 กับ 3 คำอธิบายไม่สอบแล้วจะให้ทำอย่างไร

บันทึกสาระสำคัญจากเสวนาโต๊ะกลม ‘ทำไมเด็กอนุบาลจึงไม่ควรสอบเข้าป.1’ ในวงแพทย์ นักวิชาการ นักการศึกษา นักจิตวิทยา ผู้บริหารท้องถิ่น และกลุ่มผู้ปกครอง ส่งต่อให้สนช. พิจารณาต่อไป

วัยรุ่น: โอกาสสุดท้ายของการพัฒนา EF

นอกจากวัยรุ่นจะเป็นวัยสุ่มเสี่ยงที่มีโอกาสมีปัญหามากที่สุด สร้างความกังวลใจให้กับผู้ปกครองและผู้ใหญ่ที่ห่วงใยพวกเขาแล้ว วัยรุ่นยังถือเป็นวัยสำคัญในการพัฒนา EF เป็นครั้งสุดท้ายอีกด้วย