School readiness: 8 ข้อบ่งชี้ จะรู้ได้อย่างไรว่าลูกพร้อมเข้าเรียน?

คำตอบสำหรับคำถามที่ว่าเมื่อไรเด็กจึงพร้อมเรียน (School  readiness) คือ เมื่อเด็กเข้าสู่กายที่ 2 กายพลังชีวิต (Etheric body) การจะสังเกตว่าเด็กเข้าสู่ช่วงนั้นแล้วหรือยังจะมีตัวบ่งชี้ (Indication) ที่แสดงให้เห็นว่ามีการเกิดของ Etheric มีอยู่ด้วยกัน 8 ข้อ

‘การเล่น’ คืองานที่เด็กทุกคนต้องได้ทำอย่างสุดความสามารถ

เพราะการเล่น ถือเป็นห้วงเวลาที่สมองของเด็กๆ ได้รับการพัฒนาอย่างเต็มที่ November Play: เทศกาลลานเล่นอิสระ จึงแปลงร่างพื้นที่ในสวนให้กลายเป็นพื้นที่เล่นอิสระ (free play) ช่วยเปิดประสบการณ์เล่นให้เด็กๆ ได้เล่นอย่างอิสระและปลอดภัย ผ่านการลองหยิบจับ ลองปีนป่าย สัมผัสทราย และฝึกต่อท่อข้อต่อของเล่น

วอลดอร์ฟ 100 ปี: การศึกษามนุษยปรัชญาที่ต้องการสร้าง ‘จินตภาพ’ และ ‘ความสร้างสรรค์’ มากกว่า ‘ความจำ’

ครบหนึ่งร้อยปีของการก่อตั้งโรงเรียนวอลดอร์ฟ ปัจจุบันมีโรงเรียนประถมและมัธยมสไตล์วอลดอร์ฟราว 1,100 แห่ง และโรงเรียนอนุบาลราว 2,000 แห่งทั่วโลก ที่เน้นการศึกษาซึ่งให้ความสำคัญกับการเรียนรู้อัตตามนุษย์ คำถามสำคัญวันนี้จึงอยู่ที่ “วอลดอร์ฟยังทันสมัยอยู่ไหม” เมื่อโลกกำลังเคลื่อนสู่ศตวรรษที่ 21

พลังแห่งวัยเยาว์: ขอผู้ใหญ่ ‘อย่าเข้าไปยุ่ง’ เด็กเล็กควรเล่นอิสระมากกว่าฝึกฝน

ประเด็นสำคัญของหนังสือ ‘พลังแห่งวัยเยาว์’ คือ การเรียนรู้กับโรงเรียน ไม่ใช่สิ่งเดียวกัน และการส่งเสริมการเรียนรู้ของเด็กเล็กโดยผู้ใหญ่ ดีที่สุดคือ ‘อย่าเข้าไปยุ่ง’ พูดให้เข้าใจง่ายๆ ว่าเด็กเล็กต้องการเล่นอิสระ มากกว่าการฝึกฝน

คุยกับนักศิลปะบำบัดเรื่องซึมเศร้าในเด็ก กับข้อสังเกต ทำไมเด็กพูดเสียงดังและไม่มีใครฟังใคร?

ชวนนักศิลปะบำบัด พูดถึงข้อสังเกต “ทำไมเด็กพูดเสียงดังและไม่มีใครฟังใคร” พร้อมเล่าถึงหน้าที่ของนักศิลปะบำบัด และกระบวนการศิลปะจะเยียวยาประวัติศาสตร์ความสัมพันธ์ที่เลวร้ายของตัวเองได้อย่างไร

เนิร์สเซอรีสวีเดน เด็กผู้ชายเรียนเต้น เด็กผู้หญิงเรียนว้าก

นี่เป็นการสอนแบบไม่ระบุเพศซึ่งกำลังทำอย่างจริงจังในสวีเดน งานวิจัยชี้ว่าการสอนแบบนี้ทำให้การตัดสินของเด็กๆ ตาม stereotype มีแนวโน้มลดลง เขาจะกลับมาเชื่อและฟังเสียงตัวเองมากขึ้น 

1 2 3