“พื้นที่อิสระและการยอมรับ” เสียงในใจของเด็กรุ่นใหม่ที่อยากให้พ่อแม่ได้ยิน

“Unspeakable Voice เรื่องในใจที่พ่อแม่ไม่เคยรู้” วงคุยที่จะพาไปฟังเสียงของเด็กๆ ความในใจที่อยากให้ผู้ใหญ่ได้ยิน ไปจนถึงการรับมือกับศตวรรษที่ 21 ที่กำลังจะมาถึง

Social awareness ฝึกเด็กๆ เข้าไปถึงใจคนอื่นด้วยคำถาม “ถ้าเป็นเรา-เราจะรู้สึกยังไง”

Social awareness คือการตระหนักรู้ทางสังคมและวัฒนธรรม เป็นทักษะทางอารมณ์และสังคมที่สำคัญในศตวรรษที่ 21 เราจะช่วยให้เด็กๆ มีทักษะนี้เพิ่มขึ้นได้ง่ายๆ โดยผ่านพฤติกรรม ‘การเข้าใจผู้อื่น’ ของพ่อแม่ และการพาเด็กตั้งคำถาม ‘ถ้าเป็นเรา-เราจะรู้สึกยังไง’

เป้าหมายและหลักสูตร Coding ป.1 – ป.6

Coding คือ ส่วนหนึ่งของหลักสูตรวิทยาการคำนวณบรรจุอยู่ในกลุ่มสาระเทคโนโลยีที่กระทรวงศึกษาธิการประกาศให้นักเรียนทั่วประเทศต้องเรียนอย่างเป็นทางการ นี่คือเป้าหมายของหลักสูตรวิทยาการคำนวณ ในส่วนของวิทยาการคอมพิวเตอร์ (Computer Science: CS) แยกตามชั้นปี เริ่มตั้งแต่ ป.1-6

Coding คืออะไร ครูไทยพร้อมไหม ทำไมหนูต้องเรียน

กระทรวงศึกษาฯ ประกาศให้นักเรียนชั้นป.1 เรียน Coding ภายในเดือนพฤศจิกายน 2562 โดยเป้าหมายคือให้นักเรียนฝึกคิดอย่างเป็นระบบ ค้นเจอปัญหาและเงื่อนไข รู้เหตุและผล เข้าใจกระบวนการทำงาน ซึ่งเป็นทักษะสำคัญและจำเป็นสำหรับเด็กในศตวรรษใหม่

การศึกษาที่เท่าเทียมและไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง สร้างการเรียนรู้ที่แท้จริง

การเรียนรู้ที่มีคุณภาพจะเกิดขึ้นได้ไม่เพียงเฉพาะ ‘ผู้เรียน’ เท่านั้น แต่รวมถึงผู้ใกล้ชิดผู้เรียนอีกด้วยอีก เช่น ครู สื่อการเรียนการสอน เครื่องมือ อุปกรณ์ และเทคโนโลยีต่างๆ การจัดการภายในโรงเรียนและระบบการศึกษา ซึ่งแต่ละส่วนล้วนเชื่อมโยงกัน

ฝันให้ ‘โรงเรียน’ เปลี่ยนจากโรงงานปลากระป๋อง สู่โรงสอนคิดและสร้างคาแรคเตอร์

คุณครูหลายคนเห็นตรงกันว่านี่ไม่ใช่เวลาที่จะ (อัด) สอนความรู้แบบท่องจำ แต่ต่างเชื่อและอยากเห็นเด็กรุ่นใหม่มีทักษะที่จะคิด ตั้งคำถาม ลงมือทำโดยไม่ถูกใครจ้ำจี้จำไช

1 2 3