ความขัดแย้ง และวิธีสงบศึกกับลูกด้วยดี ตอน 2

การทบทวนตัวเองและคลี่คลายความบาดหมางที่มีกับลูก คือ การตัดไฟแต่ต้นลม พ่อแม่จำเป็นต้องเรียนรู้ที่จะสังเกตและหา Shame Dynamic ของตัวเองให้เจอเพื่อสร้างเส้นทางใหม่ไม่ซ้ำแผลเดิมและเพื่อทำความเข้าใจตัวเองมากขึ้น

ความขัดแย้ง และวิธีสงบศึกกับลูกด้วยดี ตอน 1

สมาชิกภายในครอบครัวต่างมีความต้องการ นิสัยใจคอ เป้าหมายไม่เหมือนกัน บางครั้งอาจเกิดการเข้าใจผิด นำไปสู่การทะเลาะ และพัฒนาไปเป็นความขัดแย้ง หากไม่ได้รับการแก้ไขอาจกลายเป็นปัญหาในอนาคตได้ หนังสือ Parenting from the Inside Out จะมาช่วยไขข้อกังวลใจ ด้วยวิธีรับมือกับความขัดแย้ง

ฮาวทูทิ้ง: มอง “ตัวละคร” ผ่านเลนส์จิตวิทยา เมื่อเราต่างมี “ฮาวทู” จัดการความสัมพันธ์ในแบบของตัวเอง

ฮาวทูทิ้งของแต่ละคนไม่เหมือนกัน มองพฤติกรรมของตัวละครผ่านเลนส์จิตวิทยา เมื่อความสัมพันธ์คืองานกลุ่ม แต่ทุกคนมีฮาวทูจัดการกับความสัมพันธ์ในรูปแบบของตัวเอง

กลับมาเป็นพ่อแม่ที่มีหัวใจ ฟังเสียงข้างในที่ลูกไม่ได้พูด

ถ้าพ่อแม่กลับมาเป็นผู้ฟังที่ดี ฟังลูกอย่างลึกซึ้งทั้งตัวและหัวใจ โดยไม่ถาม ไม่พูดแทรก ไม่ตัดสิน ไม่สั่งสอน นอกจากพ่อจะได้ยินถ้อยคำที่ลูกเปล่งออกมาแล้ว หากยังทำให้ได้ยิน ‘เสียงที่ลูกไม่ได้พูดออกมา’ อีกด้วย 

บำบัดจิตใจปั่นป่วนของพ่อแม่ ด้วยทฤษฎีระบบครอบครัวภายใน (IFS)

เมื่อปมในอดีตส่งผลต่อพฤติกรรมที่เราแสดงออก โดยเฉพาะกับลูก บทความนี้ชวนสำรวจว่าพฤติกรรม หรือการแสดงออกที่ส่งผลต่อความสัมพันธ์ระหว่างคุณกับลูกๆ นั้นเป็นเพราะด้านใดในตัวคุณ ด้วยทฤษฎีระบบครอบครัวภายใน (Internal Family System) หรือ IFS

ปมฝังลึกที่หลงลืมไป อาจไม่เคยสูญหายและยังมีผลกับเราอยู่?

ปมหรือบาดแผล (trauma) ที่ส่งผลรุนแรงและยาวนาน เกิดได้จากหลายสาเหตุ ยิ่งเกิดเมื่ออายุน้อยเท่าไร ยิ่งมักเป็นบาดแผลที่เราไม่ค่อยรู้ตัว ทำความเข้าใจ ทบทวนตัวเอง ปลดล็อกข้อสงสัย กับ หมอโบว์ – พญ.วินิทรา แก้วพิลา จิตแพทย์เด็กและวัยรุ่น ต่อประเด็นปมอดีตฝังลึกจนเราหลงลืมไป แต่แท้จริงแล้ว ปมนั้นไม่เคยสูญหายและส่งผลจนถึงปัจจุบัน

1 2 3 4