มีชัยพัฒนา: โรงเรียนนี้นักเรียนเป็นใหญ่

โรงเรียนมีชัยพัฒนาทำให้เห็นวิธีกระตุ้นนักเรียนให้มีนวัตกรรมและไอเดียใหม่ๆ เพื่อนำไปสู่การเกิดทักษะชีวิตและทักษะอาชีพ โดยหัวใจหลักที่ยึดคือ ‘นักเรียนจะต้องได้ทำจริง’ – ทำธุรกิจจริง, บริหารโรงเรียนจริง

โรงเรียนไม้ไผ่ มีชัยพัฒนา ทุกคาบคือทักษะชีวิต

ธงของโรงเรียนมีชัยพัฒนา คือ เน้นให้ทักษะอาชีพ ทักษะชีวิต ผ่านการเรียนการสอนที่พาเด็กตั้งคำถามและลงมือปฏิบัติจริง ทั้งหมดทั้งมวลเพื่อให้เด็กอยู่ได้ในศตวรรษที่ 21

Algolaxy: แอพฯ สอนอัลกอรึทึม เปลี่ยนความงงเป็นโอกาส ฝึกคิดให้เป็นระบบ 1-2-3-4

Algolaxy แอพพลิเคชันสื่อการเรียนการสอนเรื่องอัลกอริทึมในวิชาวิทยาการคำนวณ โดยเน้นเรื่องที่เกี่ยวกับชีวิตประจำวัน ทำให้เข้าใจได้ง่ายๆ เห็นภาพ และไม่ไกลเกินตัวเขาเพื่อจะได้รู้ว่าอัลกอริทึมมันอยู่ในชีวิตเรา

Inshelter ราวตากผ้าอัจฉริยะ นวัตกรรมที่เกิดจากความขี้เกียจ

นวัตกรรมอื่นๆ อาจเกิดจากการขบคิดหวังแก้ปัญหาให้สังคม แต่ Inshelter เกิดมาจากความขี้เกียจล้วนๆ…เพราะแม่สั่งให้ไปตากผ้าแต่ตัวเองติดพันเล่นเกมอยู่ จึงอยากได้ตัวช่วยเก็บผ้าให้โดยไม่ต้องออกไปทำเอง

Public space…Where are you?

หน้าตาของ Public Space จะเป็นอะไรก็ได้ หากประโยชน์ของมันคือเป็นพื้นสาธารณะที่ ‘ทุกคน’ สามารถเข้าถึงและเข้ามาใช้ร่วมกัน การมี Public Space ไม่ใช่แค่การมีบรรยากาศดีๆ แต่มันคือ ‘ประสบการณ์’ ที่มอบสัมผัส (senses) โดยเชื่อมโยงตัวเรากับสิ่งรอบข้าง จึงเป็นเรื่องที่น่าเศร้า ถ้าเราออกแบบเมือง โดยไม่คำนึงถึงพื้นที่สาธารณะ เพราะท้ายที่สุด Public Space จะอยู่ในได้แค่ในจิตนาการ

ปันจักสีลัตแห่งบ้านทุ่ง จังหวัดสตูล กระบวนเรียนรู้ที่มาจากสถานการณ์จริง

ในระดับสากล ปันจักสีลัตคือวัฒนธรรมร่วมและถูกยกระดับเป็นกีฬาสากลที่มีสมาคมวิชาชีพรองรับ หากในระดับชุมชน ปันจักสีลัตถูกใช้เป็น ‘กระบวนการเรียนรู้’ ของเด็กกลุ่มหนึ่ง ณ ชุมชนบ้านทุ่ง ตำบลละงู อำเภอละงู จังหวัดสตูล

1 2 3 9