Inshelter ราวตากผ้าอัจฉริยะ นวัตกรรมที่เกิดจากความขี้เกียจ

นวัตกรรมอื่นๆ อาจเกิดจากการขบคิดหวังแก้ปัญหาให้สังคม แต่ Inshelter เกิดมาจากความขี้เกียจล้วนๆ…เพราะแม่สั่งให้ไปตากผ้าแต่ตัวเองติดพันเล่นเกมอยู่ จึงอยากได้ตัวช่วยเก็บผ้าให้โดยไม่ต้องออกไปทำเอง

Public space…Where are you?

หน้าตาของ Public Space จะเป็นอะไรก็ได้ หากประโยชน์ของมันคือเป็นพื้นสาธารณะที่ ‘ทุกคน’ สามารถเข้าถึงและเข้ามาใช้ร่วมกัน การมี Public Space ไม่ใช่แค่การมีบรรยากาศดีๆ แต่มันคือ ‘ประสบการณ์’ ที่มอบสัมผัส (senses) โดยเชื่อมโยงตัวเรากับสิ่งรอบข้าง จึงเป็นเรื่องที่น่าเศร้า ถ้าเราออกแบบเมือง โดยไม่คำนึงถึงพื้นที่สาธารณะ เพราะท้ายที่สุด Public Space จะอยู่ในได้แค่ในจิตนาการ

ปันจักสีลัตแห่งบ้านทุ่ง จังหวัดสตูล กระบวนเรียนรู้ที่มาจากสถานการณ์จริง

ในระดับสากล ปันจักสีลัตคือวัฒนธรรมร่วมและถูกยกระดับเป็นกีฬาสากลที่มีสมาคมวิชาชีพรองรับ หากในระดับชุมชน ปันจักสีลัตถูกใช้เป็น ‘กระบวนการเรียนรู้’ ของเด็กกลุ่มหนึ่ง ณ ชุมชนบ้านทุ่ง ตำบลละงู อำเภอละงู จังหวัดสตูล

‘ด.เด็กเดินป่า’ ปล่อยมือลูกให้เดินเข้าป่าบ้าง ให้ที่ว่างของการเติบโต

วิรตี ทะพิงค์แก เขียนถึง กิจกรรมด.เด็กเดินป่า เปิดโลกการเรียนรู้นอกห้องสำหรับเด็กๆ และครอบครัว สิ่งที่ได้ไม่ใช่แค่การบ่มเพาะเมล็ดพันธุ์ความรักและความรู้ในธรรมชาติ แต่คือความเข้าใจและรู้จักตัวเอง ไม่ใช่แค่ลูก ผู้ปกครองก็มองเห็นโอกาสเติบโตของตัวเองด้วยเช่นกัน

อกหักครั้งนี้ ฉันมีเธอเป็นดั่งครู

5 สิ่งที่เราเรียนรู้ ผ่านการตกอยู่ในสถานการณ์ที่ปรึกษาเมื่อเพื่อนอกหัก แค่รับฟัง-อย่าอินเกิน-ใช้วิธีพูดคุยแบบกลุ่ม-มองเห็นตัวเอง-เรียนรู้ว่าปัญหาเดิมอาจก็จะกลับมา

ไม่อย่า ไม่ห้าม ในห้องเรียนท้องฟ้ากับวิชาต้นไม้

ในห้องเรียนธรรมชาติ ท้องฟ้า ต้นไม้ และแมลงตัวเล็กๆ กลายเป็นคุณครูช่วยสอนลูกได้ อย่าปล่อยให้ความกลัวมาเป็นอุปสรรคในการเล่น ทดลอง และลงมือทำของลูก เพราะในห้องเรียนใต้ท้องฟ้า มีความรู้ และทักษะชีวิตซ่อนอยู่มากมาย

1 2 3 8