การศึกษา ‘ป้า’ ออกแบบเองได้: ทองคำ เจือไทย นักวิจัยปูแสมที่เสกท้องร่องเป็นห้องเรียน

ทำไมอาชีพจับปูแสมถึงหายไปจากชุมชน สู่การลงมือพาเด็กในโรงเรียนหาคำตอบแบบบ้านๆ ออกไปคุยกับคนจับปู ไปศึกษาชีวิตปู ไปดูว่าปูอยู่อย่างไร กินอะไร แล้วทำไมมันหายไป ทั้งหมดคือกระบวนการเรียนรู้ที่ช่วยสำนึกด้านสิ่งแวดล้อมให้กับเยาวชน ผ่านการลงมือทำ และไปสัมผัสประสบการณ์จริง โดยไม่ต้องเปิดตำรา

สร้างวงจรการเรียนรู้ไม่รู้จบ จากการเรียนรู้ผ่านประสบการณ์จริง

การจะเข้าถึงความรู้อย่างแท้จริง ครูต้องเปิดโอกาสให้ผู้เรียนเข้าไปมีประสบการณ์โดยตรง มุ่งเน้นการเรียนรู้ที่เด็กได้คิดเองทำเอง และสามารถนำสิ่งที่เรียนรู้ไปใช้กับชีวิตและการทำงานจริง ซึ่งครูสามารถสร้างการเรียนรู้แบบนี้ได้ผ่าน ‘ทฤษฎีการเรียนรู้จากประสบการณ์’ หรือ Experiential Learning Theory (ELT)

Wishdom: ไอดอลสายการศึกษา ไม่เสียการเล่น เน้นการเรียน

เพราะเชื่อว่าไอดอลยังทำหน้าที่เป็นต้นแบบให้กับใครบางคนได้อยู่ WISHDOM วงไอดอลเด็กไทยจึงจับเอาประเด็นการศึกษามาเป็นคอนเซปท์หลัก ภารกิจไม่ใช่เพียงแค่ทำเพลงร้องเต้นทั่วไป แต่พยายามสอดแทรกเนื้อหาด้านวิชาการต่างๆ สื่อสารผ่านโพสต์ในสื่อโซเชียลมีเดียของสมาชิกในวง

Nature Connection เขียนใบสั่งยารักษา ‘โรคขาดธรรมชาติ’ ให้ออกไปหาธรรมชาติ

Nature Deficit Disorder (NDD) หรือ โรคขาดธรรมชาติ กำลังเกิดมากขึ้นเรื่อยๆ โดยเฉพาะกับเด็กรุ่นใหม่ที่ไม่ค่อยได้ใช้เวลานอกบ้านสัมผัสธรรมชาติ ทำให้มีปัญหาเรื่องอารมณ์และพฤติกรรมต่างๆ เช่น สมาธิสั้น ควบคุมอารมณ์ไม่ได้ แต่โรคนี้รักษาได้ด้วยการออกไปหาธรรมชาติ

มีชัยพัฒนา: โรงเรียนนี้นักเรียนเป็นใหญ่

โรงเรียนมีชัยพัฒนาทำให้เห็นวิธีกระตุ้นนักเรียนให้มีนวัตกรรมและไอเดียใหม่ๆ เพื่อนำไปสู่การเกิดทักษะชีวิตและทักษะอาชีพ โดยหัวใจหลักที่ยึดคือ ‘นักเรียนจะต้องได้ทำจริง’ – ทำธุรกิจจริง, บริหารโรงเรียนจริง

โรงเรียนไม้ไผ่ มีชัยพัฒนา ทุกคาบคือทักษะชีวิต

ธงของโรงเรียนมีชัยพัฒนา คือ เน้นให้ทักษะอาชีพ ทักษะชีวิต ผ่านการเรียนการสอนที่พาเด็กตั้งคำถามและลงมือปฏิบัติจริง ทั้งหมดทั้งมวลเพื่อให้เด็กอยู่ได้ในศตวรรษที่ 21

1 2 3 9