โรคพ่อแม่ทำ

โรคพ่อแม่ทำ

รายการที่จะชวนผู้ปกครองมาจับเข่าคุยและฟังว่า การเลี้ยงดูที่มาจากความรักและปรารถนาดีของผู้ปกครอง จริงๆ กำลังสร้างโรคร้ายที่มองไม่เห็น ทั้งโรคทางกายและโรคทางใจของลูกอยู่หรือไม่ ชวนทำความเข้าใจเพื่อไม่สร้างโรคให้กับลูกโดยไม่รู้ตัว

ดำเนินรายการโดย : อังคณา มาศรังสรรค์ ประสิทธิ์ วิทยสัมฤทธิ์