อภิสิรี จรัลชวนะเพท

อภิสิรี จรัลชวนะเพท

ผู้เชี่ยวชาญการศึกษาวอลดอร์ฟ ผู้อำนวยการอนุบาลบ้านรัก ผู้เป็นแม่ครู และคุณครูของครูอนุบาลอีกหลายท่าน